เที่ยว วัดพระธาตุเขาน้อย จ.น่าน   
วัดพระธาตุเขาน้อยจังหวัดน่าน เป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จากวัดพระธาตุเขาน้อยสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่านบริเวณลานชมทิวทัศน์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองน่าน สถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียงแค่ 2 กิโลเมตรเท่านั้น ถือเป็นจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเมืองน่าน
   
พระธาตุเขาน้อย อยู่บนยอดเขาน้อยบ้านคู่ในตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ ศิลปะพม่าผสมล้านนา สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง ปี พ.ศ. 2030 ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า

การเดินทาง  

วัดพระธาตุเขาน้อยอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองน่าน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 2 กิโลเมตร ยอดเขาสูงประมาณ 800 ฟุต รถยนต์ จักรยานยนต์สามารถขับขึ้นได้ถึงยอดเขา 
 
วัดพระธาตุเขาน้อยถึงแม้จะอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองน่าน (2 กิโลเมตร) แต่การเดินทางขึ้นมาบนวัดพระธาตุเขาน้อย ต้องอาศัยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถเช่า อย่างรถมอเตอร์ไซเช่าขับขี่ขึ้นมา ด้วยเหตุที่ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่านมาบนยอดดอยเขาน้อย
  
จากตัวเมืองน่านมุ่งหน้าไปทางเส้นทางหลวงหมายเลข 101 เป็นเส้นทางไปวัดพญาวัดจะเห็นป้ายบอกทางไปวัดพระธาตุเขาน้อย เลี้ยวเข้าเส้น ทางหลวงหมายเลข 1025 ขึ้นไปตามเขาน้อย ตัววัดจะอยู่บนยอดเขาน้อย
 
(แผนที่วัดพระธาตุเขาน้อย : ที่มา 
thetrippacker.com )

สถานที่ใกล้เคียงที่สำคัญ  

สถานที่ใกล้เคียงที่สำคัญได้แก่ วัดพญาวัด อยู่บนทางหลวงหมายเลข 1025 เช่นเดียวกันกับวัดเขาน้อย จะสามารถพบเห็นก่อนที่จะถึงวัดพระธาตุเขาน้อยหากมาจากทางหลวงหมายเลข 101 
โรงแรมเดอะซิตี้ปาร์ค บนถนน ยันตรกิจโกศล ตำบลตู่ใต้ อำเภอเมือง จ.น่าน (thecityparkhotel.com
สถานราชการและอื่นๆได้แก่ ศาลากลางซึ่งอยู่ห่างจากเขาน้อย 2 กม. สถานีขนส่ง รวมถึงตัวเมืองน่านนั่นเอง 

สรุปวัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย จุดเด่นของที่นี่ก็คือพระพุทธรูปปางประธานพรซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณจุดชมวิวในที่สูงซึ่งสามารถมองเห็นตัวเมืองน่านได้สุดสายตา รวมไปจนถึงองค์พระธาตุเองที่กล่าวว่าเป็นองค์พระธาตุที่เก่าแก่มามากกว่า 500 ปี แต่การมาที่นี่ถึงแม้จะอยู่ใกล้เมืองก็ยังเป็นอุปสรรคตรงที่ไม่มีรถประจำทาง นั่นหมายถึงจำเป็นต้องมาด้วยรถส่วนตัว หรือต้องเข้าไปเช่ารถในเมืองก่อนที่จะมาถึงวัดพระธาตุเขาน้อยแห่งนี้ 
อย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ก็ยังเป็นจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเมืองน่านที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล อดไม่ได้ที่จะต้องมาสัมผัสความงามในที่สูง สถานที่แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นเอกลักษณณ์ประจำเมืองน่านไปเสียแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณา โปสเตอร์ หรือโพสการ์ดต่างๆ ที่นี่ย่อมต้องมีภาพองค์  พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน แห่งวัดพระธาตุเขาน้อยนี้อย่างแน่นอน
  
 

 
Pooky Ascha


( Last update on 2014-08-10 )

แม้ท้องฟ้านั้นจะแสนกว้างใหญ่
แต่ฉันจะไป..ให้สุดขอบฟ้า..

 Artticle |  Email |  Facebook

743 : 847