Vietnam Trips

เที่ยวเวียดนาม กรุงฮานอย เมืองหลวงและแหล่งท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม   ฮานอย ประเทศเวียดนามถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง แหล่งท่องเที่ยวเวียดนามหลายแห่งอยู่ในกรุงฮานอยแห่งนี้ อย่างเช่น วิหารวรรณกรรม สุสานหรือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ การแสดงหุ่นกระบอกน้ำที่มีในเฉพาะฮานอย รวมถึงภัตตาคารอาหารเวียดนามมากมายในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โรงแรมที่พักในฮานอยในราคาเช่นเดียวกันกับในบ้านเราคือราว 500 บาท ถึง 7,000 บาท เที่ยวบินและราคาตั๋วเครื่องบินอยู่ในราคาที่ไม่แพงมากนัก

เวียดนาม | เที่ยวเวียดนาม | เที่ยวฮานอย | ฮานอย เวียดนาม | แหล่งท่องเที่ยวเวียดนาม | กรุงฮานอย | ที่พักฮานอย | ราคาตั๋วเครื่องบิน | 
Continue reading →

 Trips >> Vietnam