เที่ยวขอนแก่น พระธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงพระมหาธาตุแก่นนคร เป็นที่รู้จักกันในชื่อวัดหนองแวง ที่ตั้งอยู่ติดริมบึงแก่นนครถนนกลางเมืองจังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นที่มีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวพุทธที่นิยมเข้าไปสักการะเนื่องจากภายในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธนี้ไม่ได้มีเฉพาะคนไทย แต่ชาวต่างชาติอย่าง มาเลเซีย ลาว โดยเฉพาะในแถบเอเชียก็เข้ามาจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้ามาสักการะพระมหาธาตุแก่นนครที่ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า


พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง อีกจุดสำหรับ กินลม ชมวิว


นอกจากพระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวงจะเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นอีกจุดสำหรับ กินลม ชมวิวทิวทัศน์ของ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื่องจากองค์พระธาตุฯมีความสูงถึง  80 เมตร ทำให้สามารถมองเห็นจังหวัดขอนแก่นในที่สูง ฐานพระธาตุฯเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัตความกว้าง 50x50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น เป็นศิลปะสมัยทวาราวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีน หากท่านเดินเข้าไปดูทั้ง 9 ชั้นจะพบว่ามีสถาปัตยกรรม จิตกรรม และศิลปกรรมต่างๆหลากหลายในแต่ละชั้น โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ประเพณีพื้นบ้านชาวอีสาน


สถานที่ท่องเที่ยว วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น
วัดหนองแวง เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถือเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติ ความงดงามของพระธาตุฯ 
ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้เป็นจุดหนึ่งที่หลายคนเข้ามาไหว้พระขอพร และชมวิวทิวทัศน์เมืองขอนแก่นไปพร้อมๆกัน หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ถึงความสวยงาม หลายท่านรู้แล้วแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัส จนลืมไปแล้วว่าที่เที่ยวเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่นก็มีดี

 
MrPandaman


( Last update on 2013-04-11 )

ตรงนี้ถ้าเราชนะ
ไปที่ไหนเราก็ชนะ

 Artticle |  Email |  Facebook

1,039 : 1,214