สถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์

ประเทศที่เล็กที่สุดในภูมิภาคแต่กลับมีประชากรหนาแน่นมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นประเทศที่มีท่าเรือท่าอากาศที่ถือเป็นอันหนึ่งในโลกประเทศหนึ่งซึ่งส่งผลให้สิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยประเทศหนึ่งในโลก เห็นอันหนึ่งในหลายๆด้านอย่างนี้แน่นอนว่าประเทศสิงคโปร์ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่งด้วยเช่นกัน

สิงคโปร์(Singapore) พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าโดยเป็นพ่อค้าคนกลาง ทำให้มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจในโลกที่ดี ถึงแม้ว่าจะขาดทรัพยากรอยู่หลายๆอย่างก็ตาม ทางด้านการท่องเที่ยวก็จำต้องมุ่งเน้นไปที่ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ความสวยงามของบรรยากาศยามค่ำคืน สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงสถาปัตยกรรมที่ทำให้นักท่องเที่ยวแห่แหนกันเข้ามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในสิงคโปร์

 สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมักจะอยู่ในตอนกลางของประเทศ อย่างเช่น ปากแม่น้ำสิงคโปร์ที่ตั้งของ Merlion  โรงละคร Esplanade ย่าน China Town และย่านชอบปิ้งสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้า duty free ที่มากมาย

เมอร์ไลออน ปาร์ค (Merlion Park)Merlion Park เป็นจุดชมวิวแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ที่มีรูปปั้นสิงโตทะเลครึ่งปลาตั้งอยู่บริเวณริมน้ำคอยพ่นน้ำอยู่ตลอดเวลา พร้อมทางเดินที่กว้างขวางและร้านอาหารตั้งอยู่เรียงราย โรงแรมชั้นนำต่างๆหลายแห่งก็จะอยู่ที่บริเวณดังกล่าว


โรงละคร เอสพลานาด (Esplanade)

โรงละคร Esplanade มักถูกเรียกอีกชื่อว่าตึกหนามทุเรียน หรือโรงละครหนามทุเรียน เนื่องด้วยลักษณะคล้ายทุเรียนเมื่อมองจากทางด้านนอก แต่อันที่จริงนักสถาปัตยกรรมจงใจออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับไมโครโฟน ภายในใช้เป็นที่จัดแสดงศูนย์ศิลปะและโรงละคร โดยมีห้องแสดงขนาดใหญ่จำนวนถึง 2 ห้อง และสตูโอเล็กอื่นๆที่น่าสนใจ

ด้านการแสดงศิลปะต่างๆมุ่งไปในด้านความหลากหลายให้เหมาะกับผู้ชมทุกเพศ วัย ได้แก่ ดนตรี เต้นรำ ศิลปะต่างๆหลากหลาย
 


ไชน่าทาวน์  (China Town)
แหล่งที่ผู้คนมักแห่แหนกันเข้าไปจับจองซื้อสินค้าของฝาก โดยเฉพาะคนไทยและชาวต่างชาติอื่นๆด้วยเช่นกัน China Town ในประเทศสิงคโปร์มีประวัติและก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2364 อยู่ในบริเวณริมแม่น้ำสิงคโปร์จึงไม่แปลกเลยที่ในสถานที่นี้จะมีชาวสิงคโปร์คนเก่าแก่อยู่มาก

ภาษาและศาสนา

สิงคโปร์ส่วนใหญ่ที่นี่ใช้ภาษาจีน อังกฤษ และมาเล ตามลำดับ ซึ่งใช้ภาษาจีนส่วนใหญ่มากถึงร้อยละ 50 ของชาวสิงคโปร์ทั้งหมด และนับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 30 รองลงมาคือศาสนาคริสต์ร้อยละ 20 โดยประมาณ และไม่นับถือศาสนาใดเลยมากถึงเกือบร้อยละ 20 ดังภาพ  

ที่มา: วิกิพีเดีย (กราฟแสดงร้อยละการใช้ภาษาของคนในสิงคโปร์)

ที่มา: วิกิพีเดีย (กราฟแสดงร้อยละการนับถือศาสนาของคนในสิงคโปร์)

ที่เที่ยวในสิงคโปร์ (Singapore Trips)

ถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะเป็นประเทศเกาะขนาดเล็กเกาะหนึ่ง แต่ด้วยการบริหารทรัพยากร การลงทุน ลงแรงที่ดีของประเทศทำให้ประเทศสิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งในหลายๆด้าน รวมถึงที่เที่ยวในสิงคโปร์ก็ด้วยเช่นกัน
108Like Trips หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลสถานที่เที่ยว สิงคโปร์ในคราก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่มีประโยชน์อยุ่บ้าง เพราะการรีวิวไหนๆก้ไม่เท่าได้ไปสัมผัสด้วยตนเอง อันที่จริงแล้วมีสถานที่ที่สำคัญหลายแห่งที่เป็นแหล่งที่น่าสนใจในสิงคโปร์ รอบหน้าหากมีโอกาสจะกลับมารีวิวสถานท่องเที่ยวสิงคโปร์อีกครั้ง

ที่มา: pantip.com , squidoo.com, esplanade.com, singaporeontour.com และวิกิพีเดีย


 
MrPandaman


( Last update on 2013-07-10 )

ตรงนี้ถ้าเราชนะ
ไปที่ไหนเราก็ชนะ

 Artticle |  Email |  Facebook

5,059 : 6,323