ท่องเที่ยว นครวัด (Angkor Wat) ประเทศกัมพูชา
นครวัดตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา สร้างในช่วงพุทธศตตวรรษที่ 17 เพื่อบูชาแด่พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร


ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ประเทศกัมพูชา

ปราสาทนครวัดสร้างในรัชสมัยของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 มีขนาดมากกว่า 200,000 หรือ 2 แสนตารางเมตร โดยที่ตัวปราสาทมีทั้งสิ้น 5 หลัง ความสูง 60 เมตร ยาว 100 เมตร และกว้าง 80 เมตร พร้อมมีกำแพงล้อมรอบถึง 1.5 กิโลเมตร เดินปราสาทนครวัดแห่งนี้ถือเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูที่สร้างไว้เพื่อบูชาแด่พระวิษณุ แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็นพุทธสถานของศาสนาพุทธและได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาด้านบริเวรรอบๆกำแพงจะพบกับงานศิลปะงานแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และเรื่องราวในวรรณคดี รามายณะ รวมไปจนถึงรูปแกะสลักนางอัปสรอีกถึง 1,635 นาง ซึ่งมีทรงผมท่าทางที่อ่อนช้อยแตกต่างไม่ซ้ำกันเลย


 
ที่มา : วิกิพีเดีย (wikipedia.org) , mmaaggnnaa.wordpress.com , Travel Sense Asia Co., Ltd (travelsense.asia) , บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด (oceansmile.com)

 
MrPandaman


( Last update on 2013-10-06 )

ตรงนี้ถ้าเราชนะ
ไปที่ไหนเราก็ชนะ

 Artticle |  Email |  Facebook

1,880 : 2,694