วันคุ้มครองโลก (Earth Day 2013)เวียนมาถึงอีกครั้ง สำหรับวันคุ้มครองโลก Earth day 2013 จากการนำและริเริ่มโครงการของ Gaylord Nelson ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. 1969 ในคราวนั้นได้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากร ลดอัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ และรณรงค์ช่วยกันปลูกป่า และปกป้องน้ำ อากาศ และอื่นๆ จากการรุกรานของมนุษย์ ต่อมาได้ประกาศให้เป็นวันคุ้มครองโลก (Earth Day) อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 1970 โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nation Environment Program หรือ UNEP) และดำเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์อย่างนี้เรื่อยมาจนถึงปีนี้ (2013)

วันคุ้มครองโลก (Earth day 2013) ปีนี้ด้าน Earth Day Network ในกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองโลกได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การรักษ์น้ำ รักป่า รักอากาศ ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า The Face of Climate Change โดยให้ผู้คนทั่วทั้งโลกร่วมกันแชร์ภาพ หรือสื่อกิจกรรมที่มีส่วนทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น หรือภาพรักษ์โลกของแต่ละคนได้มาแชร์กัน ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป สามารถเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเดียวกันกับ Eart Day Network หรือติดตามร่วมกิจกรรมในแต่ละปีที่ earthday.org วันนี้เรามาร่วมกันคนละเล็กละน้อยรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ เชิญชวนเพื่อนๆ 108like อนุรักษ์ทรัพกรป่าไม้ น้ำ และอากาศ ไม่ให้เป็นมลพิษ เพื่อโลก เพื่อเรา
ที่มา : earthday.org 
MrPandaman


( Last update on 2013-04-22 )

ตรงนี้ถ้าเราชนะ
ไปที่ไหนเราก็ชนะ

 Artticle |  Email |  Facebook

376 : 401