วัดพระธาตุแก่งสร้อย แหล่งโบราณสถานในล้านนาไทยที่จังหวัดตาก

 การได้เยี่ยมชมโบราณสถานของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเรา เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีและหากว่าคุณมีเวลาว่างก็ลองมาเยี่ยมชม วัดพระธาตุแก่งสร้อย ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดตาก สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่และสำคัญอย่างยิ่งในแม่น้ำปิง ดินแดนในแคว้นล้านนาไทย

วัดพระธาตุแก่งสร้อยมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในสมัยก่อนซึ่งเป็นเส้นทางที่กษัตริย์หลายองค์ทรงใช้เป็นทางผ่าน ไม่ว่าจะเป็น พระแม่เจ้าจามเทวี วีระกษัตริย์แห่งล้านนา จนกระทั่งมาถึงยุคของกษัตริย์องค์สุดท้าย พระนามว่า พยาปาตุมมะราช ทรงได้มีการบูรณะวัดวาอารมกว่า 99 วัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 พระครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชัยโย นักบุญแห่งล้านนาไทยได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ และต่อมาอีกในปี พ.ศ. 2537 พระครูบาเจ้าชัยยะวงษาพัฒนา จันทวังโส ได้บูรณะวัดพระธาตุแก่งสร้อย ให้ดำรงอยู่ได้จนมาถึงทุกวันนี้ กับความงดงามทั้งภายนอกและภายใน พร้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามเหนือเขื่อนภูมิพล

หากคุณต้องการมาท่องเที่ยวยัง วัดพระธาตุแก่งสร้อย ก็สามารถเดินทางมาได้จากจังหวัดลำพูน ไปตามเส้นทาง ลี้-ก้อและต่อเรือไปอีกเพียง 2 ชั่วโมงกว่าเท่านั้นก็จะพบกับวัดพระธาตุแก่งสร้อย พร้อมด้วยความงดงามโดยรอบอย่างเต็มตาแท้จริง
 
paulaa


( Last update on 2017-05-05 )

 Artticle |  Email |  Facebook

428 : 450