ปราสาทสัจธรรม   ปราสาทสัจธรรม เป็นปราสาทที่ทำด้วยไม้งามทั้งหลัง ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยเนื้อที่โดยรอบอันกว้างขวางกว่า 80 ไร่ ซึ่งผลงานสร้างขึ้นโดยคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ นักธุรกิจผู้ชื่นชอบสถาปัตยกรรมไทยและศาสนาพุทธ โดยชาวบ้านในละแวกนี้มักจะเรียกสถานที่นี้กันว่า วังโบราณ ซึ่งภายในประสาทนอกจากความสวยงามแล้ว ยังแฝงไปด้วยเนื้อหาทางปรัชญารวมถึงศิลปะและวัฒนธรรมมากมาย อันเป็นมรดกล้ำค่าที่ชาวไทยควรจะศึกษาไว้เป็นอย่างยิ่ง ด้วยตัวประสาทสูง 100 เมตร กว้าง 100 เมตร มีการแกะสลักย่างสวยงาม มีความวิจิตรตระการตาเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่ละลวดลายนั้นจะบ่งบอกความหมายที่มีความเฉพาะตัวด้วยกัน

ปราสาทสัจธรรม | จังหวัดชลบุรี  | 
Continue reading →

brunei_darussalamcambodiaindonesialaosmalaysiamyanmarphilippinessingaporethailandvietnam