พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน 
พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุเขาน้อย อ.เมือง จ.น่าน
 
วัดพระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน อยู่บนยอดเขาน้อยบ้านคู่ใน ห่างจากศาลากลางจังหวัด ในทางทิศตะวันตก 2 กิโลเมตร


วัดพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันลานชมทิวทัศน์ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองน่าน สถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียงแค่ 2 กิโลเมตรเท่านั้น เป็นจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาด. .
 
ที่มา :  Wikipedia.org, nan city fanpage
     

Wat prathatkaonoi picture Gallery


 
Pooky Ascha


( Last update on 2014-08-03 )

แม้ท้องฟ้านั้นจะแสนกว้างใหญ่
แต่ฉันจะไป..ให้สุดขอบฟ้า..

 Artticle |  Email |  Facebook

2,997 : 4,060