ภาพ ดอกบัว รูปดอกบัวสวยๆดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีความงาม ในไทยนั้นนิยมนำมาไหว้ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่หลายๆแห่งก็นำมาปลูกในสระเพื่อเป็นพืชน้ำสวยงาม และประโยชน์อีกมากมาย
ภาพดอกบัวที่เราเห็นกันทุกๆวันนี้ เราจะมาบอกเล่าถึงลักษณะต่างๆขอบัวแต่ละที่ แต่ละประเภท ซึ่งในไทยนั้นมีทั้งสิ้น 3 สกุล ได้แก่ บัวหลวง (lotus), บัวสาย(water lily), และบัววิกตอเรีย( Victoria waterlily) พร้อมกับรูปดอกบัวสวยๆไปพร้อมๆกัน


บัวหลวง (lotus)


บัวหลวง หรือ ปทุมชาติ หรือบัวหลวงอินเดีย ( Indian Lotus, Sacred Lotus, Bean of India ) พบมากในไทย แบ่งออกเป็น บัวแหลมชมพู, บัวแหลมขาว,บัวฉัตรชมพู , และบัวฉัตรขาว ลักษณะเป็นดังชื่อ คือ บัวแหลมลักษณะจะมีดอกตูมเป็นรูปไข่ ปลายเรียว ส่วนบัวฉัตร ดอกมีขนาดใหญ่ ดอกตูมเป็นรูปไข่ทรงป้อม ดอกบัวหลวงจึงเป็นรูปภาพที่นิยมนำมาใช้เป็น wallpaper ดอกบัว ด้วยความที่มีลักษณะเด่นของกลีบและดอกที่สวยงาม


บัวสาย (waterlily)

บัวสายหรือ บัวผัน มีลักษณะดอกเป็นดอกเดี่ยว บานทั้งกลางวันและกลางคืน บางชนิดส่งกลิ่นหอม แบ่งการเรียกบัวสายชนิดว่า  อุบลชาติล้มลุก และอุบลชาติยืนต้น  อุบลชาติล้มลุกได้แก่ บัวสาย, บัวเผื่อน ,บัวผัน อุบลชาติยืนต้น ได้แก่ บัวฝรั่ง ลักษณะเหมือนถ้วยลอยน้ำขอบเรียบบัววิกตอเรีย (Victoria waterlily)บัววิกตอเรียเป็นบัวที่ใหญ่ที่สุด เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 'บัวกระด้ง' ลักษณะเป็นใบเดี่ยวขนาดถึง 6 ฟุต ดอกเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ เมื่อดอกบานจะมีสีขาว จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีขาวอมชมพู และเป็นสีแดงระเรื่อ ช่วงเวลาบานจะเป็นตอนเย็นและกลางคืน แล้วจะหุบในเวลารุ่งขึ้น

 
MrPandaman


( Last update on 2013-04-26 )

ตรงนี้ถ้าเราชนะ
ไปที่ไหนเราก็ชนะ

 Artticle |  Email |  Facebook

1,757 : 2,243