รวมภาพช้าง ความรู้ทั่วไปเรื่องช้างรวมภาพช้าง ช้างเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยใช้ระยะเวลาในการตั้งครรภ์สูงสุดถึง 22 ปี จากการล่าของมนุษย์อัตราการเติบโตของประชากรช้างจึงลดลงในทุกๆปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ช้างทั่วโลกโปรดช่วยกันรณรงค์อนุรักษ์ช้างเพื่อไม่ให้สูญลายไปจากโลกของเรา


ช้างเอเชีย

ช้างเอเชีย เป็นช้างที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชียบ้านเรา มีจำนวนประชากรประมาณ 60,000 ตัว ลักษณะของช้างเอเชียเพศผู้จะสามารถสังเกตุที่งาของมันจะยื่นยาวออกมามาก ในขณะที่ตัวเมียไม่มี ขนาดร่างกายและใบหูเล็กเมื่อเทียบกับช้างสายพันธุ์แอฟริกา

ช้างแอฟริกา

ช้างแอฟริกา มีขนาดลำตัวและใบหูใหญ่กว่าช้างเอเชีย มีงาที่ใหญ่และยาวทั้งเพศผู้และเพศเมีย พบในแถบทวีปแอฟริกา มีจำนวนประชากรระหว่าง 470,000 และ 690,000 ตัว และมีจำนวนลดลงมากกว่าช้างเอเชียในแต่ละปี สาเหตุเนื่องจากการบุกรุกเข้าไปล่าเอางาและเนื้อ 

อนุรักษ์ช้างร่วมกัน


เห็นภาพช้างแล้วผมว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่หน้าอัศจรรย์ กว่ามันจะเกิดมาได้ต้องใช้เวลาคลอดถึง 22 ปี แต่กลับมีคนล่ามันในทุกๆปี อย่างนี้คงได้มีการสูญพันธุ์เป็นแน่
แต่อย่างไรก็ตามได้มีการออกกฎหมายป้องกันการล่าช้าง อย่างทางแถบแอฟริกาสาเหตุการล่าช้างคือมีการซื้อขายงาช้าง จึงได้มีการออกกฎหมายไม่ให้ซื้อขายงาช้าง ทำให้มีการล่าช้างน้อยลง ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดี แต่ก็ยังคงต้องอนุรักษ์ช้างเพื่อมิให้สูญพันธุ์อย่างอย่างสัตว์ทีเคยสูญพันธุ์ไปแล้้วหลายต่อหลายชนิด อนุรักษ์ช้างร่วมกัน


 
MrPandaman


( Last update on 2013-03-17 )

ตรงนี้ถ้าเราชนะ
ไปที่ไหนเราก็ชนะ

 Artticle |  Email |  Facebook

3,666 : 5,887