ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรม Revo Uninstaller Revo Uninstaller โปรแกรมที่ช่วยในเรื่องถอนการติดตั้งทั้งหมดใน Windows ถือเป็น Utilities Software อีกตัวที่ฟรีและมีประโยชน์ เพราะในบางครั้งเราได้ลงโปรแกรมไปแล้ว เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง วิธีที่ง่ายที่สุดคือเลือกใช้ฟังก์ชัน uninstall ที่ให้มาพร้อมกับ software นั้นๆ หรืออีกวิธีคือการเข้าไปที่ Add/Remove ในส่วนของ Control Panel ในระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งหลายครั้งวิธีการถอนการติดตั้งโปรแกรมดังกล่างทั้งสองวิธีไม่สามารถลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้หมด และยังคงเหลือ  Registry ไว้บนเครื่อง พบว่าทำให้พื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่จำเป็น

ดาวน์โหลด Revo Uninstaller ฟรีสำหรับในเวอร์ชัน Freeware ซึ่งเป็นเวอร์ชัน 1.95 คุณสมบัติเป็นไปดังที่กล่าวไว้แล้วในข้างต้น คือเป็น Uninstaller สามารถลบไฟล์ โฟลเดอร์ รวมถึง Registry ที่เกิดจากการ install โปรแกรมไว้ ความสามารถนอกเหนือจากนั้นจำตั้งอาศัยเวอร์ชันที่สูงกว่า คือ Revo Uninstaller Professional version 3.0.7 ซึ่งติดตามได้ที่เว็บไซต์ Revouninstaller เจ้าของลิขสิทธิ์ Revo Uninstaller นี้
ที่มา : kroobannok.com , sanook.com , revouninstaller.com
Waiting for download..

 
MrPandaman


( Last update on 2013-09-07 )

ตรงนี้ถ้าเราชนะ
ไปที่ไหนเราก็ชนะ

 Artticle |  Email |  Facebook

1,239 : 1,559