รูปแบบและอัตราค่าโฆษณา

ชื่อตำแหน่ง
(Position)
ขนาด
(pixel)
แสดง
Slot (s)
ราคา
Rate (THB)/Month
สถานะ
(Status)
Leader Board 580 x 90 *ALL 2,000 Available
Big Banner 250 x 250 *ALL 1,400 Available
Normal Box 120 x 120 *ALL 500 Available
Little Box 120 x 60 *ALL 400 Available
Text Link 50 *Character *ALL 900 Available

 • *ALL หมายถึง โฆษณาแสดงในทุกหน้า ได้แก่ Homepage , Trips , Computer , Notebook , Picture ,และ Download
 • *Character หมายถึง จำนวนตัวอักษรทั้งหมดไม่เกินจากที่กำหนด ทั้งนี้สามารถกำหนดข้อตกลงเป็นกรณีพิเศษได้

ติดต่อโฆษณาผ่านอีเมล์เท่านั้น

 • แจ้งหัวข้อการติดต่อ รายละเอียด พร้อมชื่อ-สกุล และเบอร์โทรติดต่อ จากนั้นทางเราจะติดต่อกลับไปภายในไม่เกิน 48 ชม.
 • อีเมล์ : contact@108like.com
 • อีเมล์ สำรอง : webcontactm@gmail.com
 • Adminitrator level zero : mr_pandaman11@hotmail.com

เงื่อนไขการลงโฆษณา (ทุกแบบ)

 • ไม่เป็นการลงโฆษณาแบบผูกขาดทางการค้า
 • ไฟล์โฆษณาจะต้องมีขนาดไม่เกิน 50 KB(kilobytes) (เว้นแต่ได้ตกลงเป็นกรณีพิเศษ) ประเภทไฟล์ได้แก่ .JPG .PNG .GIF .SWF(FLASH) เป็นต้น
 • ผู้ลงโฆษณาสามารถตรวจสอบการแสดงแบนเนอร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขโฆษณา ตำแหน่งโฆษณา พื้นที่โฆษณา เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบและนโยบายของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโฆษณา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่โฆษณาได้ทันทีที่พบเห็นข้อความ แบนเนอร์ หรือรูปแบบโฆษณา ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม