Clock Work Mod หรือ CWM คืออะไรแล้วเอาไว้ทำอะไร?
                                     
Clock Work Mod หรือ
CWM คืออะไรแล้วเอาไว้ทำอะไร

         
Recovery หรือ Recovery Mode คือโหมดการทำงานพิเศษของแต่ละระบบปฏิบัติการ ไว้เรียกใช้งานในยามที่ระบบปฏิบัติการหลัก ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากการติดขัดจากปัญหา หรือเกิดจากการทำงานผิดพลาดบางอย่างในระบบ เราก็จะเรียกใช้ Recovery Mode ในการเข้าไปแก้ไขผ่านคำสั่งต่างๆ ที่ถูกกำหนดมาเรียบร้อย เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่นการ Reset ข้อมูล (คืนค่าจากโรงงาน) Black Up (สำรองข้อมูลเครื่อง) Update ข้อมูล Anddoid ด้วยตัวเองเป็นต้น
     

          Clock work Mod Recovery (CWM) มันเป็น Recovery Mode อีกนึ่งตัว พัฒนาโดยทีม Clock work Mod และมีการเพิ่มคำสั่งพิเศษต่างๆ เข้ามาถือเป็น Utility ที่เหล่าสาวก Android ที่อยากจะโมเครื่อง แต่ควรจะทำความรู้จักกับระบบเป็นอย่างมาก เพราะมีคำสั่งที่ช่วยในการเรียกใช้งาน Recovery ตัวเดิม โดยไม่ต้องยุ่งยากในการพิมพ์ cmd ยาวๆ เช่น wipe data, factory reset, wipe cache partition และที่ใช้กันบ่อยๆ เวลาลงรอมใหม่และอัพเดทรอมคือ update from SDcard **ข้อควรระวัง** การติดตั้ง Clock work Mod Recovery ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงในการทำมือถือ Android ของเราให้พังได้ และแน่นอนว่าการที่จะติดตั้ง Clock work Mod Recovery ได้นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการ Root เครื่องก่อน (แต่ถ้าใครมีวิธีการยัด Clock work Mod Recovery ลงโดยตรงแบบไม่ต้อง Root ก่อนก็ทำได้นะครับ) เพราะจริงๆ แล้วขั้นตอนที่อันตรายไม่ใช่การ Root แต่เป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำในตอนต่อๆ ไป หลังจากที่ Root เครื่องแล้วต่างหาก 
Tianmiza


( Last update on 2014-09-30 )

 Artticle |  Email |  Facebook

2,435 : 2,608