ทำอย่างไรดีเมื่อ Windows Boot ไม่ได้ทำอย่างไรดีเมื่อ Windows Boot ไม่ได้
     เพื่อนๆ หลายๆ คนทีใช้งานคอมพิวเตอร์มาเป็นระยะเวลานานๆ หลายปีนั้น อาจจะเคยพบเจอกับอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการของตัวเองมาบ้าง อย่างเช่น Windows Boot ไม่ได้ นั้นเองครับ ซึ่งอาการของ Windows Boot ไม่ได้ นั้นเกิดได้หลายๆ สาเหตุมากครับ เช่น ระบบปฏิบัติการกิดความเสียหาย โดยในระบบปฏิบัติการในปัจจุบันนี้นั้นอย่าง Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 8.1 ถือว่ามีระบบที่ดีมากที่เราสามารถทำการ Restore หรือ เลือกที่จะ Repair ได้อย่างสะดวกนั้นเองครับ โดยในวันนี้เราจะไปดูอาการต่างๆ ของ Windows Boot ไม่ได้ และวิธีแก้ไขของอาการต่างๆ กันครับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดได้
     ซึ่งถ้าเราเปิดเครื่องไม่ได้นั้น ข้อสงสัยแรกที่เราคำนึงถึงนั้นก็คือ ระบบจ่ายไฟต่างๆ ภายในเครื่องของเรานั้นเองครับ เช่น สายไฟ ปลั๊กสามตา หรือ ตัว Power Supply ของเรานั้นเองครับ ซึ่งถ้าเราตรวจสอบสายไฟแล้วยังปรกติ อาการน่าจะเกิดจากตัว Power Supply ให้เราดูว่าระบบไฟนั้นวิ่งเข้าตัว Power Supply หรือไม่ถ้าไฟไม่เข้าแสดงว่า Power Supply ของเรานั้นเสียแล้วนั้นเองครับ

ระบบปฏิบัติการแสดงข้อความว่า No Bootable Device
     ในกรณีที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเข้าหน้าจอสีดำและระบบแสดงข้อความว่า No Bootable Device หรือ disk error นั้นแสดงว่า Hard Disk ของเรานั้นไม่สามารถ Boot ระบบปฏฺบัติการขึ้นมาได้นั้นเอง ให้เราทำการตรวสสอบว่าในโหมด Bios นั้นยังเห็น Hard Disk ของเราหรือไม่ ถ้าไม่เห็นให้เราใส่แผ่น Windows เข้าไปและเลือกทำการ installation หรือ recovery ข้อมูลต่างๆ ภายในเครื่องของเราออกมาก่อน และจากนั้นเราค่อยทำการ Startup Repair ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการเกิดความเสียหายขึ้นระหว่างการ Boot ระบบ
     ถ้าหากระบบปฏฺิบัติการของเราเกิดความเสียหายขึ้นมาในขณะที่กำลังทำการ Boot ตัวระบบปฏิบัติการขึ้นมานั้น ซึ่งปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้จาก ตัว Software และ Hardware ภายในเครื่องของเราได้ครับ โดยถ้าปัญหาเกิดขึ้นจาก Software โดยถ้าเราทำการ Boot ขึ้นอีกครั้ง ระบบจะแสดงหน้าจอ Windows Error Recovery ให้เราเลือกที่คำสั่ง Launch Startup Repair เพื่อทำการซ่อมแซมระบบปฏิบัติการนั้นเอง ซึ่งถ้าเราไม่สามารถเลือก Startup Repair ผ่านทางระบบได้ ให้เราใส่แผ่น Windows เข้าไปและเลือกที่ startup repair จากแผ่น ซึ่งถ้าทั้ง 2 ขั้นตอนไม่สามารถทำได้ให้เราเลือกทำการ Install Windows ใหม่ หรือ เลือก เมนู Refresh หรือ Reset บน Windows 8 ได้

 
Beckfee


( Last update on 2015-05-07 )

 Artticle |  Email |  Facebook

568 : 606