วิธีการเปลี่ยน flash divrd fat32 ให้เป็น NTFS และวิธี format Divrdวิธีการเปลี่ยน flash divrd fat32 ให้เป็น NTFS
1.กด start > Run > พิมพ์ cmd แล้ว Enter
2.พิมพ์คำสั่ง convert ไดร์ที่เราต้องการเปลี่ยน /fs:ntfs แล้ว Enter


(ตัวอย่าง convert E:/fs:ntfs) (ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็น fat32 ให้ลงท้ายด้วย fat32)

วิธี format Divrd แบบหมดจดสะอาดกู้คืนไม่ได้
1.กด start > Run > พิมพ์ cmd แล้ว Enter
2.พิมพ์คำสั่ง format ชื่อไดร์ที่เราต้องการ /fs:ntfs กด Enter

(ตัวอย่าง format E:/fs:ntfs) (ถ้าเป็น fat32 ให้ลงท้ายด้วย fat32)

3.มันจะแจ้งว่า Insert new disk for drive E: and press ENTER when ready... ให้กด Enter4.ถ้ามันถาม Volume label (32 characters, ENTER for none)? ให้กด Enter เป็นอันว่าจบเสร็จแล้วลองตรวจสอบดูครับ 
Tianmiza


( Last update on 2014-09-17 )

 Artticle |  Email |  Facebook

1,391 : 1,518