ทีวีดิจิตอล (Digital TV:television)  
เชื่อว่าหลายท่านอาจเคยได้ยินมาแล้วเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล (Digital TV:television) แต่ยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไร มีผลกกระทบอะไรหรือไม่ต่อทีวีในบ้านเรา และในอนาคตจะเป็นอย่างไร? 108Like Computer & IT จะมาตอบให้หายสงสัย (โดยเฉพาะกระผมเองก็สงสัยแล้วเหมือนกัน)เกี่ยวกับเทคโนโลยี TV เหล่านี้ โดยมีเควส 4 ข้อ คือ
 
1. ทีวีดิจิตอล คืออะไร
2. ข้อดี ข้อเสีย ของทีวีดิจิตอล
3. เมื่อเป็นระบบทีวีดิจิตอล เครื่องเดิมสามารถใช้ได้หรือไม่  ถ้าได้มีวิธีการอย่างไร
4. การพัฒนา บริการ และสินค้า(Product)ที่เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ปัจจุบันและในอนาคต
          - HDTV 
          - กล่องรับสัญญาณ 
          - USB TV Turner 
                     - ฯลฯ

ทีวีดิจิตอล คืออะไร ? 


ทีวีดิจิตอล คือโทรทัศน์ที่พัฒนาระบบการส่งผ่านสัญญาณภาพและเสียงจากสัญญาณอะนาล็อก เป็นระบบการส่งผ่านสัญญาณโดยระบบดิจิตอล เรียกอีกอย่างว่า โทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือ ทีวีดิจิตอล (Digital TV) 
 
คิดง่ายๆก็คล้ายกันกับระบบเครือข่ายมือถือ(Mobile Network) ที่แรกเริ่มเป็นการส่งสัญญาณในย่านความถี่เดียวต่อหนึ่งเลขหมาย เมื่อพัฒนาเป็นยุค 2G ก็สามารถใช้โทรศัพท์กันได้ทั่วบ้านทั่วเมือง จนปัจจุบันพัฒนามาเป็นระบบ 3G ซึ่งระบบ TV นี้ก็ไม่ต่างกันนัก เพราะฉะนั้นเชื่อว่าปัญหาต่อไปในบ้านเราต่อการพัฒนาไปเป็นระบบทีวีดิจิตอลคือการติดตั้งให้สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ให้ทั่วประเทศ เช่นเดียวกันกับระบบทีวีแบบเดิม

ข้อต่างและข้อดีของระบบทีวีดิจิตอล 

ระบบทีวีดิจิตอลมีข้อได้เปรียบระบบทีวีแบบอะนาล็อกอยู่มาก ระบบทีวีอะนาล็อก มีช่องสัญญาณน้อย ซึ่งอาจไม่พอต่อการใช้งานในอนาคต และหากมีสิ่งกีดขวางอย่างเช่น ตึก บ้าน ภูเขา จะทำให้ไม่สามารถรับสัญญาณได้ไม่ดี ภาพและเสียงที่ได้จะไม่ชัดเจน อีกประการหนึ่งเมื่อนำอุปกรณ์ต่างๆที่มีสัญญาณแม่เหล็ก หรือไฟฟ้าเข้าไปใกล้ ภาพเสียงก็จะไม่คมชัดด้วยเช่นกัน ในขณะที่ ทีวีดิจิตอล มีระบบการบีบอัดสัญญาณ ( Digital Compression ) ทำให้สามารถส่งข้อมูลช่องหรือรายการมากกว่า ซึ่งจากเดิม 1 ช่อง สามารถส่งสัญญาณได้ 1 รายการ แต่ทีวีดิจิตอลสามารถส่งได้ถึง 6 รายการต่อช่องสัญญาณ และสามารถส่งได้อีก 10 รายการผ่านดาวเทียว ด้านการรับสัญญาณจะไม่มีปัญหาสัญญาณรบกวนแล้วทำให้ภาพและเสียงไม่ชัด เครื่องส่งใช้กำลังออกอากาศลดลง ทำให้ประหยัดพลังงาน และสุดท้ายคือระบบทีวีดิจิตอลสามารถพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อย่างเช่น HDTV หรือ Wide Screen เป็นต้น และยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกในอนาคต

ทีวีดิจิตอลกับทีวีรุ่นเก่า(อะนาล็อก) 

อย่างที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าระบบการส่งภาพและเสียงแบบดิจิตอลเป็นเหมือนกันกับระบบ 3G ที่กำลังเติบโตในบ้านเราทุกวันนี้(2557) ยกตัวอย่างขณะที่เราใช้โทรศัพท์ 2G ก็มีรูปแบบการส่งสัญญาณแบบหนึ่ง ส่วน 3G ก็มีรูปแบบการส่งสัญญาณอีกอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นหากต้องการใช้ 3G เราก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สามารถรับส่งสัญญาณ 3G ได้ และเครื่องโทรศัพท์ของเราก็สามารถรับส่งสัญญาณได้เช่นเดียวกัน (ไม่รวมกันกับ 3G edge เพราะมันก็คือ 2G ที่ถูกนำมาใช้แก้ขัดเหมือน 3G ^^') 
ดังนั้นการส่งสัญญาณภาพและเสียงของระบบทีวีดิจิตอลจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณของระบบทีวีดิจิตอล เช่นเดียวกันกับทีวีในบ้านเราก็จะต้องมี Digital turner ในการรับสัญญาณในพื้นที่นั้นๆด้วย ทีนี้ปัญญหามีอยู่ว่าทีวีเครื่องเก่าจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าไม่มีดิจิตอลจูนเนอร์นี้ และการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการซื้อเครื่องจูนสัญญาณระบบดิจิตอลนี้มา จากนั้นต่อเข้ากันกับเครื่องทีวีรุ่นเก่าที่รับสัญญาณอะนาล็อก(ซึ่งปกติจะเป็นสายโคแอ็กเชียล :Coaxial ที่มีพอร์ทกลมๆ) ก็จะสามารถรับชมสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ด้วยทีวีรุ่นเก่า เครื่องจูนสัญญาณดิจิตอลนี้(Digital Turner)อาจฟังดูไม่คุ้นหู เพราะส่วนใหญ่มักจะเรียกกันว่ากล่องยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ แต่ให้เข้าใจว่ามันคือ Digital turner นั่นเอง (แยกให้ออกนะ ไม่เกี่ยวกันกับกล่องทีวีเคเบิล หรือจานดำ จานส้ม) ทีนี้เรามาดูกันว่าทีวีดิจิตอลมีสินค้าเหล่านี้แล้วหรือยัง ที่สำคัญแพงไปหรือเปล่า หรือจะต้องใช้อะนาล็อก(Analog TV) เช่นเคย

การพัฒนา บริการ และสินค้าเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล (DTV) 

หลายท่านอาจเคยได้ยินทีวีความละเอียดสูง หรือ HDTV (High Definition Television ) ที่สามารถส่งภาพวิดิโอด้วยความละเอียดสูงซึ่งสินค้าเหล่านี้พัฒนามาจากระบบทีวีดิจิตอล โดยเราเรียกทีวีรุ่นเก่าที่มีความละเอียดมาตรฐานว่า SDTV (Standard Definition Television) จะเห็นว่า HDTV จะใช้ช่องสัญญาณเปลืองกว่า SDTV เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการสามารถที่จะเลือกใช้วิธีการส่งภาพแบบ SDTV (ความละเอียดมาตรฐาน) ถึงแม้จะใช้รูปแบบการส่งสัญญาณดิจิตอลก็ตาม อย่างเช่น ในบ้านเราที่ กสทช. (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) เปิดประมวลทีวีดิจิตอลและได้แบ่งการใช้งานออกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งในนั้นแบ่งเป็นช่อง SDTV และ HDTV ดังที่กล่าวมานี้ การแบ่งเป็น SDTV ก็จะมีประโยชน์ทำให้สามารถเพิ่มช่องรายการได้มากขึ้นอีก
 
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมองว่าเป็นผลดีต่อผู้บริโภค รวมถึงต่อผู้ให้บริการที่ได้ประโยชน์จากการเข้ามาลงทุนได้มากขึ้น แต่การพัฒนาจากระบบอะนาล็อกไปสู่ทีวีระบบดิจิตอลก็ยังดูเหมือนว่าจะเร็วไป ปัจจัยมาจากหลายอย่าง อาธิเช่น ความเข้าใจของชาวไทยต่อระบบทีวีดิจิตอล ผลกระทบต่อทีวีเคเบิล หรือระบบทีวีสัญญาณดาวเทียวของภาคเอกชน รวมไปจนถึงภาระที่ต้องตกอยู่กับผู้บริโภคในการที่ต้องมาเลือกซื้อกล่องรับสัญญาณ (Set top box) สำหรับทีวีเครื่องเก่า หรือแม้แต่ต้องมาลงทุนซื้อทีวีเครื่องใหม่ก็ตาม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาของไทยที่ต้องลุ้นกันต่อไปว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่นี้จะทำให้ไทยสามารถพัฒนาต่อไปสู่ยุคของสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลได้หรือไม่
   
  
 

 
MrPandaman


( Last update on 2014-03-04 )

ตรงนี้ถ้าเราชนะ
ไปที่ไหนเราก็ชนะ

 Artticle |  Email |  Facebook

350 : 372