แก้ปัญหาคอมช้า บน Windows OSคอมช้าเป็นเพราะอะไร ? คอมช้าผิดปกติเกิดจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักที่ทำให้คอมช้าเพราะเกิดจากการใช้งานทรัพยากรที่มากเกินไป เช่น การเปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็น ,การใช้งานเป็นเวลานานทำให้พื้นที่สำรองข้อมูลเต็ม เกิดไฟล์ขยะ เป็นสาเหตุทำให้ระบบทำงานได้ล่าช้ากว่าเมื่อก่อนจนสามารถสังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจน อาการดังกล่าวได้แก่ คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คช้า ค้าง กระตุกระหว่างใช้งาน แล้วต้องทําไงดี? วิธีแก้ปัญหาคอมช้าจึงต้องเริ่มจากการยกเลิกการใช้งานโปรแกรมบางโปรแกรมที่กินทรัพยากรมากเกินไปโดยไม่จำเป็น ต่อมาจะต้องไล่ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นใน drive ต่างๆออกให้หมดโดยเฉพาะในไดร์ที่เก็บ Windows OS(เช่น ไดร์ C:) จากนั้นล้างไฟล์ไฟล์ขยะให้หมดจรดด้วย Disk Cleanup และสุดท้ายให้จัดเรียงพื้นที่ในฮาร์ดดิสให้เป็นระเบียบ วิธีดังกล่าวจะสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเร็วขึ้น โดยสรุปขั้นตอนวิธีการให้คอมเร็วขึ้น ดังนี้

4 ขั้นตอนการแก้ปัญหาคอมช้า

            การแก้คอมช้าในที่นี้จะขอยกตัวอย่างจาก Windows 7 OS ส่วน Windows XP รวมถึง Windows 8 จะเขียนเป็น How to ในบทต่อไป

1. ยกเลิกการเปิดโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งาน ได้แก่ โปรแกรมที่เปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติในขณะเปิดเครื่อง (startup) ,โปรแกรมที่ลงไว้แล้วแต่ไม่ได้ใช้งาน รวมถึงโปรแกรมที่ไม่ได้ตั้งใจลงซึ่งโปรแกรมดังกล่าวอาจเป็นของแถมที่ได้จากการดาวน์โหลดโปรแกรมอื่นๆบน internet วิธีการแก้ไขข้อหลังนี้คือต้องเข้าไปเลือก uninstall โปรแกรมต่างๆด้วยตนเองทีละโปรแกรม
     1.1 วิธีการยกเลิกกันใช้งานโปรแกรมอัตโนมัติในขณะที่เปิดเครื่อง(startup) วิธีการนี้นอกจากจะทำให้คอมบูทเร็วขึ้นแล้วยังเป็นการประหยัดทรัพยากร CPU ให้ทำงานได้น้อยลง ทำให้ลดปัญหาคอมช้าลงได้ วิธีการดังกล่าวนี้ให้เข้าไปที่ System Configuration : Run (windows+r) >> พิมพ์ msconfig >> คลิก Startup จากนั้นสามารถยกเลิกการทำงานของโปรแกรมต่างๆที่ทำงานอัตโนมัติออกได้โดย deselect หน้าโปรแกรมที่ต้องการ หรือเลือกเอาออกหมดเลยก็ได้ แต่ทั้งนี้ควรเหลือโปรแกรมที่จำเป็นไว้ เช่น โปรแกรม antivirus ที่เรากำลังใช้งาน เป็นต้น
 
                     Deselect โปรแกรมจากนั้น Restart Windows 
       1.2 ถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่จำเป็น (Uninstall) วิธีการนี้จะทำให้ประหยัดทั้ง process ของ CPU รวมถึงพื้นที่บน Harddisk เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่แต่ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตามควรกระทำด้วยความระมัดระวัง เพราะบางโปรแกรมที่กำลังรันอยู่อาจจำเป็นต่อการทำงานบนเครื่อง แต่ก็มีอีกหลายโปรแกรมที่เป็นเพียงแอดแวร์ หรือไวรัสก่อกวนเราเท่านั้น วิธีการถอนการติดตั้งโดยเข้าไปที่ Control PanelProgramsPrograms and Features คลิกขวาบนโปรแกรมที่มั่นใจแล้วว่าไม่ต้องการใช้งาน จากนั้นเลือก Uninstall ตรงส่วนนี้จะต้องทำทีละโปรแกรม จากนั้นจึงค่อยรีสตาร์ทในครั้งเดียว 
 
(สำหรับโปรแกรมใดที่ไม่มั่นใจว่าอาจมีผลต่อการทำงานของคอมหรือไม่ให้ลองค้นหาดูใน internet บางครั้งโปรแกรมบางอย่างอาจเป็นไวรัสที่แฝงมา)
  
2. ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะไฟล์ในไดร์ที่เก็บ windows os ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไดร์ C: ส่วนนี้ควรระวังเป็นอย่างมาก หากพบไฟล์ที่ไม่แน่ใจว่าเป็นไฟล์ของระบบไม่ควรลบโดยเด็ดขาด และถ้าหากพบไฟล์ที่อยากเก็บไว้ใช้ หรืออาจจะได้ใช้ในอนาคต(เช่น ไฟล์วิดีโอหรือรูปภาพ) ก็สามารถที่จะเลือกเก็บไฟล์ด้วยวิธีการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงด้วยโปรแกรมบีบอัดไฟล์อย่างเช่น zip หรือ winrar หรือเลือกใช้บริการ backup ไฟล์บน internet เช่น บริการของ google drive, dropbox , หรือของ microsoft เป็นต้น 
 เพิ่มเติม สำหรับการบันทึกไฟล์ งาน รูปภาพ วีดิโอ รวมถึงโปรแกรมต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบ ไม่ควรเก็บไว้กับไดร์ของ windows เพราะไฟล์หรือโปรแกรมต่างๆเหล่านี้อาจไปรบกวนการทำงานของระบบ ทำให้คอมช้าลง ทางที่ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ ควรเก็บไฟล์ของระบบไว้เฉพาะไดร์เดียว ส่วนไดร์อื่นๆ ใช้เก็บงานหรือไฟล์อื่นๆที่ต้องการ

3. ล้างไฟล์ขยะด้วย Disk Cleanup 
เมื่อลบข้อมูลหรือไฟล์ที่สามารถลบออกไปได้แล้วขั้นตอนต่อมาคือการคลีนไฟล์ที่เป็นขยะออกไม่ให้เหลือ Disk Cleanup คือโปรแกรมที่ใช้ลบไฟล์ต่างๆที่ไม่จำเป็นในฮาร์ดดิส ทำให้เหลือพื้นที่ในการทำงานมากขึ้น ไฟล์เหล่านี้ได้แก่ แคชของบราวเซอร์ , ไฟล์ temp รวมไปจนถึงไฟล์อินเตอร์เน็ต หรือไฟล์ต่างๆที่โปรแกรมได้บันทึกไว้เองอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการใช้งาน แต่เมื่อบันทึกมากขึ้นไปนานๆจะทำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่บนฮาร์ดดิสไปโดยเปล่าประโยชน์ การทำดิสก์คลีนอัพจึงเป็นอักหนึ่งวิธีที่ทำให้มีเนื้อที่มากขึ้น และแน่นอนว่าความเร็วก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน การทำ Disk Cleanup มีวิธีการดังนี้
                  3.1 เข้าไปที่ Mycomputer คลิกขวาที่ไดร์ที่ต้องการ clean จากนั้นเลือก properties (คลิกขวา properties) ในที่นี้เลือกไดร์ C: ดังภาพ
 
                  3.2 คลิก Disk Cleanup จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการลบในช่องเมนู Files to delete (สามารถเลือกลบทั้งหมดได้) จากนั้นคลิก OK  ดังภาพ 

                  3.3 รอให้ระบบลบไฟล์จนเสร็จสิ้นเป็นอันเสร็จขั้นตอนการ clean ไฟล์ จากนั้นทำเช่นเดิมกับทุกไดร์ที่มีในเครื่อง (C: ,D: ,E: เป็นต้น) เป็นอันเสร็จขั้นตอน
  
4. จัดเรียงพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ด้วย Disk Defragmenter เมื่อฮาร์ดดิสถูกเขียนและลบเป็นจำนวนมากทำให้เนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์กระจัดกระจาย การจัดเรียงข้อมูลบนพื้นที่สำรองข้อมูลไม่เป็นระเบียบ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือเขียนข้อมูลจึงล่าช้ามากขึ้นเรื่อยๆ การแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการจัดเรียงข้อมูลบนพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ด้วยโปรแกรม Disk Defragmenter ที่มีอยู่ใน Windows และวิธีการ Defragment มีดังต่อไปนี้
                  4.1 เข้าสู่โปรแกรม Disk Defragmenter โดยคลิกขวา Properties ที่ไดร์ใดๆก็ได้ ดังภาพ 
 
(สืบเนื่องมาจากการทำ Disk Cleanup จะเห็นว่าขั้นตอนนี้เหมือนกัน)  

จากนั้นเลือกเมนู Tools >> Defragment now ... ดังภาพ


หรือเข้าผ่านเมนู start>>All Programs>>Accessories>>System Tools>>Disk Defragmenter ดังภาพ


                  4.2 เลือกไดร์ที่ต้องการจัดเรียงข้อมูลจากนั้นคลิก Defragment disk ดังภาพ
  
ตรงจุดนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยค่อนข้างนาน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า Harddisk มีพื้นที่มากเพียงใด และ CPU ทำงานได้เร็วมากแค่ไหน ข้อควรระวัง!! ไม่ควรเปิดโปรแกรมอื่นๆระหว่างที่มีการจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิส ควรระวังเรื่องไฟตกหรือไปดับระหว่างจัดเรียงพื้นที่ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อข้อมูล อาจทำให้ข้อมูลเสียหายได้ หากพบว่าเครื่องร้อนจนเกินไปให้ทำเพียงไดร์เดียวแล้วหยุดพัก หรือ shutdown เครื่องไปก่อน จากนั้นเมื่อเครื่องเย็นดีแล้วจึงกลับมาทำอีกไดร์ไปจนหมดก็ไม่เป็นปัญหา  

สรุปแก้ปัญหาคอมช้า

เมื่อเสร็จขั้นตอนของการทำ Defragment แล้วจะพบว่าการทำงานของเครื่องเราเร็วขึ้น การประมวผลดูจะไม่อืดเหมือนเมื่อก่อน ทั้งนี้เป็นเพราะการเข้าถึงข้อมูลรวดเร็วขึ้นจากการจัดเรียงไฟล์ที่เป็นระเบียบ บวกกับไฟล์มีน้อยลง โดยเฉพาะในไดร์ที่เก็บ windows os หากทำตามขั้นตอนดังที่ได้นำเสนอมาทั้ง 4 ข้อ เชื่อว่าปัญหาคอมช้าจะต้องลดลงไปอย่างแน่นอน   
นอกจากนี้ปัญหาคอมช้ายังมีอีกหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากการเปิดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือโปรแกรมขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากร RAM หรือ CPU มากเกินไป , ปัญหาไวรัส หรือแอดแวร์ (หากลองสังเหตุเครื่องของแอดมินก็ได้รับของแถมมาแล้วจากการแครกวินโดวส์ เมื่อเปิดเมนูโปรแกรมจะเห็นไฟล์ไวรัสอย่าง hale ไว้จะหยิบมาเล่าในบทต่อไป) หรือแม้แต่การเปิดหน้าจอ desktop ด้วยภาพขนาดใหญ่ทำให้คอมช้าลง ฯลฯ เหล่านี้นับเป็นสาเหตุทำให้คอมช้าลงได้ 
อย่างไรก็ตาม 4 ขั้นตอนขั้นต้นก็ถือเป็นวิธีหลักที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีเวลา (อาจทำเดือนละครั้ง ขึ้นอยู่กับความถี่การใช้งาน) หลักการคือทำอย่างไรก็ได้ให้ RAM , CPU ,Harddisk ทำงานให้น้อยที่สุด ด้วยวิธีการ ปิดโปรเซส > ลบไฟล์ > ทำความสะอาด > จัดเรียง เพียงเท่านี้เชื่อว่าคอมพิวเตอร์ของเราจะใช้งานได้ดีอยู่สม่ำเสมออย่างแน่นอน
      

 
Extraordinary


( Last update on 2015-01-24 )

The pen is mightier than the sword.

 Artticle |  Email |  Facebook

79,185 : 95,762