Backtrack โปรแกรม hack ระบบBacktrack คือโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบการโจมตีระบบเพื่อใช้ในการศึกษาภาควิชาที่เกี่ยวกับการโจมตี แบ่งเป็นหลายหมวดหมู่ ได้แก่ การเก็บข้อมูล(Information Gathering), ด้านเครือข่าย(Network Mapping), วิเคราะห์เว็บ(Web Application Analysis),  การเจาะระบบ(Penetration [Exploit, social Engineering Toolkit] )หรือแม้แต่ด้าน VoIP (Voice Over IP) เป็นต้น
                 

โปรแกรมเช็คไวเลส และ hack ไวไฟ

ในบ้านเรารู้จักและนิยมเรียกกันในชื่อ โปรแกรมเช็คไวเลส หรือโปรแกรมที่ใช้ในการ hack ไวไฟ ซึ่ง Wifi ในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ WEP,WPA และ WPA2 ดูเหมือนว่า Backtrack จะกลายมาเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ Wifi ใช้งานกันอย่างฟรีๆ  แต่การถอดรหัสด้วยโปรแกรมต่างๆใน Backtrack จำเป็นต้องใช้เวลา ดังนั้นวิธีง่ายๆอย่างหนึ่งในการป้องกันโปรแกรมประเภทนี้คือ การใช้รหัสผ่านที่ยากๆ มีความยาวมากที่สุด และไม่ควรให้รหัสผ่านเป็นคำที่มีความหมาย จะเป็นการระวังภัยในขั้นต้น Hub หรือ Switch ในปัจจุบันที่มีการเข้ารหัสง่ายที่สุดคือแบบ WEP ส่วน WPA จะเข้ารหัสได้ดีกว่า  และแบบ WPA2 จะพัฒนามาจาก WPA ทำให้ปลอยภัยกว่า แต่ปัญหาคือ Wireless Client รุ่นเก่าๆจะไม่รองรับ ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยควรเลือกการเข้ารหัสแบบ WPA2 เป็นดีที่สุด และหมั่นเปลี่ยนรหัสผ่าน ใช้รหัสผ่านที่จดจำได้ยาก เพื่อรักษาสิทธิในการใช้งาน Wireless ของท่านเอง

ส่งท้าย Backtrack

อันที่จริง Backtrack ก็เหมือนเป็นดาบสองคม มองในเหลี่ยมหนึ่งก็คือโปรแกรมในการศึกษาการทดสอบระบบ ทั้งเว็บเซิฟเวอร์ ระบบเน็ตเวิร์ก และระบบรักษาข้อมูลทั้งหลาย ในอีกเหลี่ยมหนึ่งคือระบบที่ใช้ในการแฮกข้อมูลอย่างง่าย ดังนั้นไม่ควรนำไปใช้อย่างผิดวิธี เพราะการล่วงรู้ความลับของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมายซึ่งก็รู้ๆกันอยู่

Backtrack ถือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการศึกษา และเป็น Open Source ของ Linux หรือ Penetration Testing Distribution ของทาง Linux เว็บไซต์หลักคือ backtrack-linux.org สามารถติดตามการอัพเดทและดาวน์โหลดตัวล่าสุดได้ที่เจ้าตัวได้เลย ปัจจุบัน Backtrack อยู่ในเวอร์ชัน BackTrack 5 R3 Released (สิงหาคม 2012) จะมีการอัพเดทเพียงปีละครั้งเท่านั้น

ที่มา : backtrack-linux.org
th.wikipedia.org/wiki/BackTrack
itclickme.com
http://booindyipv6.blogspot.com/
mindterra.com


 
MrPandaman


( Last update on 2013-05-05 )

ตรงนี้ถ้าเราชนะ
ไปที่ไหนเราก็ชนะ

 Artticle |  Email |  Facebook

2,458 : 2,860