ต้องการนำไฟล์บนแอพิเคชั่นต่างๆ กลับมาบน Mac OS Xต้องการนำไฟล์บนแอพิเคชั่นต่างๆ กลับมาบน Mac OS X
โดยในแต่ละวันที่เราใช้งานระบบปฏฺิบัติการแบบ OS X นั้นเราอาจจะทำการ สร้างไฟล์ หรือ ลบไฟล์ต่างๆ ทั้งที่ใช้งาน หรือ ไม่ได้ใช้งานออกไปจากเครื่องของเราบ้าง โดยในบางครั้งเราอาจจะต้องการที่จะนำไฟล์ที่เราได้ลบออกไปจากระบบปฏิบัติการ OS X นั้นกลับมานั้นเองครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าเราไม่สามารถนำไฟล์ต่างๆ เหล่านั้นกลับมาได้ โดยเราจะเลือกใช้โปรแกรมกู้คืนไฟล์ก็ได้เพื่อที่จะนำไฟล์ต่างๆ เหล่านั้นกลับมา แต่ในวันนี้เรามีวิธีดีๆ อีกหนึ่งวิธีที่เรานั้นสามารถนำไฟล์ต่างๆ เหล่านั้นกลับมาได้โดยที่เราไม่ต้องใช้งานโปรแกรมกู้คืนต่างๆ เลยครับ โดย Feature มีชื่อว่า Restore Versions นั้นเองครับ โดย Feature ดังกล่าวนั้นจะทำการ Restore ไฟล์ ภายในระบบปฏฺิบัติการ OS X ของเรานั้กลับมานั้นเอง โดยยกตัวอย่างเช่น หากเราสร้างไฟล์ Text ผ่านทาง TextEdit ขึ้นมา 1 ไฟล์ในวันที่ 1 มกราคม จากนั้นเราได้ทำการพิมพ์ข้อความต่างๆ ลงไป และเราก็ทำการลบไฟล์ Text ตัวนั้นทิ้งไป ทั้งบนเครื่องและใน Trash อีกด้วย ต่อมาเราจำเป็นที่จะต้องนำไฟล์นั้นกลับคืนมา ซึ่งแน่นอนครับว่าหากเราจะนำไฟล์นั้นกลับมาเราจะต้องใช้โปรแกรมกู้คืนอย่างเดียว แต่ Feature ตัวหนึ่งระบบปฏิบัติการ OS X นั้นสามารถนำไฟล์นั้นกลับมาได้ครับ โดยขั้นตอนการนำไฟล์นั้นกลับมานั้นมีขั้นตอนไม่ยากเลยครับ โดยตัวอย่างเราจะนำไฟล์บนแอพพิเคชั่น TextEdit กลับมาครับ โดยมีขั้นตอนดังนี้โดยให้เราเปิดแอพพิเคชั่น TextEdit บน OS X ขึ้นมาก่อน
จากนั้นให้เราคลิกเลือกเมนู File และเลือกที่ Tab Revert To จากนั้นระบบจะแสดง List ของไฟล์ต่างๆ บนแอพพิเคชั่น TextEdit ที่เราได้เคยใช้งานทั้งล่าสุดและที่ผ่านๆ มา โดยเราสามารถทำการ Restore ไฟล์ที่เราต้องการผ่านทางหน้านี้ได้ หรือ เลือกที่เมนู Browse All Versions เพื่อดูไฟล์ TextEdit ทั้งหมดที่เราได้เคยใช้งานมาก่อนหน้านี้ได้ครับ

สำหรับในการ Restore ไฟล์บน OS X นั้นไม่ได้มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นครับ โดยเราจะเลือกใช้ Feature อย่าง Time Machine บนระบบปฏฺิบัติการ OS X ได้ เพื่อทำการ Restore ไฟล์ของแอพพิเคชั่นต่างๆ กลับมาได้ 

 
Beckfee


( Last update on 2015-10-27 )

 Artticle |  Email |  Facebook

258 : 271