แชร์อินเตอร์เน็ต WiFi จากโน๊ตบุ๊ค

วิธีแชร์อินเตอร์เน็ต WiFi จากโน๊ตบุ๊คไปยังมือถือสำหรับ Windows7, 8.1 และ 10

ขั้นตอนที่ 1
- สำหรับ Windows 8.1 / Windows 10 > ไปยัง Logo Windows > คลิกขวาเลือก Command Prompt (admin)
- สำหรับ Windows 7 > ไปยัง Start > All Program > Accessories > ทำการเลือก Command Prompt (admin)ขั้นตอนที่ 2
ทำการ พิมพ์คำสั่ง ดังนี้
 
คำสั่ง : netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=ชื่อสัญญาณ key=รหัสที่เราจะใช้ขั้นตอนที่ 3
จากนั้นพิมพ์คำสั่ง ดังนี้
 
netsh wlan start hostednetwork และทำการกด Enterจากนั้นนำมือถือมาเชื่อมต่อ WiFi ชื่อที่เราแชร์หรือตั้งไว้ :D และเมื่อต้องการปิดการแชร์ให้พิมพ์คำสั่ง ดังนี้

netsh wlan stop hostednetwork และทำการ Enter
 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2017-05-27 )

 Artticle |  Email |  Facebook

236 : 249