key press เช็คค่าข้อมูลที่กรอก c#

วันนี้จะมาทำโปรแกรมเช็คค่าที่เราจะกรอกลงใน textbox กันนะครับ คือ เราจะทดสอบโดยการนำ textbox มาวางไว้ 2 อัน โดย textbox ที่ 1 กรอกได้เฉพาะตัวเลข และ textbox ที่ 2 กรอกได้เฉพาะตัวอักษร ... ก่อนอื่นนำคอลโทรมาวาง ตามภาพ


 
จากนั้นคลิกที่ textbox1 แล้วเลือก Events ดับเบิ้ลคลิกที่ (Key Press) ตามภาพ


 
จะได้ ดังนี้


 
จากนั้นพิมพ์โค้ด ดังนี้


 
ต่อมา คลิกที่ textbox2 แล้วเลือก Events ดับเบิ้ลคลิกที่ (Key Press) เช่นกันกับ textbox1 ตามภาพ


 
ก็จะได้ Events ขึ้นมาเหมือน textbox1 แล้วพิมพ์โค้ด ดังนี้ขอแถมปุ่มออกนะครับ ไม่ยาก อิอิ
 
ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มออก และพิมพ์โค้ด ดังนี้จากนั้นทดสอบโปรแกรม
 
เมื่อป้อน "ตัวอักษร" ลงในช่องป้อน "ตัวเลข"

 
เมื่อป้อน "ตัวเลข" ลงในช่องป้อน "ตัวอักษร" 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2017-02-21 )

 Artticle |  Email |  Facebook

562 : 640