วิธี Enable Cookies บน Browser ต่างๆ โดยหลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่าหากเราเลือกเปิดการใช้ Cookies บนเว็บไซต์นั้นจะเกิดอะไรขึ้น โดยหน้าที่ของ Cookies นั้นจะทำหน้าที่ในการจดจำสิ่งต่างๆ ที่เราได้ใช้งานนั้นเอง อย่างเช่น การพิพม์ชื่อเว็บไซต์ การใส่ username password เพื่อใช้ในการ Login หรือ การตั้งค่าต่างๆ ของเว็บไซต์นั้น โดยถ้าหากเราเปิดการใช้งาน Cookies เราก็ไม่ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ นั้นอีกครั้ง ในตอนที่เราเข้าไปยังเว็บไซต์นั้นอีกครั้ง แต่แน่นอนว่าในการเปิดการใช้งาน Cookies นั้นจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลทุกๆ อย่างที่ผู้ใช้งานได้ใส่เข้าไป ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกฏหมายในการปกป้องข้อมูล หรือ การละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยหลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่า เมื่อเราเข้าไปยังเว็บไซต์ต่างประเทศนั้น โดยบริเวณทางด้านบนเว็บไซต์นั้นจะมีกรอบยาวๆ โดยจะถามเราว่าจะทำการ enable การใช้งาน cookies ของเว็บไซต์นี้หรือไม่ โดยเราสามารถเลือก enable cookies บนเว็บไซต์เหล่านั้นได้ แต่ในบางครั้งที่เราเข้าไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่ไม่คุ้นเราอาจจะไม่เลือกเปิดการใชงานของ cookies ก็ได้เพื่อป้องกันข้อมูลต่างๆ ของเราได้นั้นเอง สำสำหรับในวันนี้เราจะพาทุกๆ ท่านไปดูวิธีการเปิดการใช้งานบน Browser ต่างๆ นั้นเอง โดยวิธีนี้จะเป็นการเปิดการใช้งานของตัว cookies บน Web Browser โดยตรงนั้นเอง


เปิด cookies บน Safari
โดยเริ่มแรกให้เราเปิด Safari ขึ้นมา
ต่อมาให้เราคลิกที่เมนู Safari และเลือก Preferences
ในขั้นตอนต่อมาให้เราคลิกเลือกที่ Tab Privacy โดยในค่าเริ่มต้นบน Safari ภายในช่อง blocks cookies จะเป็น from third parties and advertisers โดยเราสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ได้ตามที่เราต้องการเปิด cookies บน Firefox
เริ่มแรกให้เราเปิดโปรแกรม Firefox ขึ้นมา
ต่อมาให้เราคลิกที่เมนู Firefox และเลือก Preferences
ต่ดมาให้เราคลิกเลือกที่ Tab Privacy ในหัวข้อ History ภายในช่อง Firefox will ให้เราเปลี่ยนค่าเป็น use custom settings for historyเปิด cookies บน Google Chrome
เริ่มแรกให้เราเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมา
ต่อมาให้เราคลิกเลือก Preferences โดยเมนูจะเป็นรูปขีด 3 ขีด ต่อมาให้เลือกที่ settings
โดยเราจะเข้ามายังหน้า settings ให้เลื่อนลงคลิกคำว่า Show advanced settings จากนั้นหาหัวข้อคำว่า privacy
โดยให้เราเลือกกดปุ่ม Content settings ต่อมาให้เราติ๊กที่ช่อง Allow local data to be set (recommended)  
Beckfee


( Last update on 2016-01-31 )

 Artticle |  Email |  Facebook

481 : 515