คำสั่งเรียกใช้ผ่าน Run Command Windows ที่คุณอาจจะยังไม่รู้

ใครเคยเรียกใช้โปรแกรมผ่านทาง Run Command บ้าง
 
Run Command คือตัวช่วยในการเรียกใช้โปรแกรมหรือคำสั่งต่างๆ ภายใน Windows และโปรแกรมอื่นๆ ซึ่งทำให้เราสามารถใช้งานคำสั่งหรือโปรแกรมเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว แถมดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น เราสามารถเรียกใช้คำสั่งต่างๆ ได้ผ่านทางหัวข้อ "RUN" ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการเรียกใช้คำสั่ง Run Command 
1. ให้ที่คลิกปุ่ม Start (อยู่มุมล่างด้านซ้ายของจอคอมพิวเตอร์ของเรา)
           2. คลิกเลือกคำสั่ง Run
           3. พิมพ์คำสั่งที่ต้องการ เช่น Calc จากนั้นกดปุ่ม Enter เป็นต้น (คำสั่ง Calc เป็นคำสั่งในการเรียกใช้โปรแกรมเครื่องคิดเลข ให้แสดงบนหน้าจอทันที) 


นอกจากนี้ยังมีคำสั่งลัดในการเรียกใช้คำสั่ง Run ได้โดยการกดปุ่มที่ คีบอร์ด "Windows Logo + R" เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับเรา โดยที่เราไม่ต้องไปคลิกหาเจ้าตัวช่วย Run Command เลย

10 คำสั่งในการเรียกใช้ผ่าน Run Command ที่ควรรู้  

 
ที่มา it-guides.com 

 

 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2017-06-14 )

 Artticle |  Email |  Facebook

161 : 172