วิธีซ่อนไฟล์(Hidden File) ไม่ให้คนอื่นเห็น


สำหรับผู้ที่ต้องการจะซ่อนไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ให้คนอื่นมาเห็นไฟล์งานของเรา
1.คลิกขวาที่ Folder ที่ต้องการจะซ่อน เลือก Properties

2.หน้าต่างนี้ ให้ติ๊กให้เป็นเครื่องหมายถูกในช่อง Hidden กด OK แล้วเลือก Apply changes to this folder,subfolders and files แล้วคลิก OK

3.คลิก OK อีกครั้ง


4.ไฟล์ที่ซ่อนได้หายไปแล้วการทำให้ไฟล์ที่ซ่อนกลับคืนมา
1.คลิกที่ Manu Bar เลือก View2.ติกเครื่องหมายถูกที่ช่อง Hidden items


3.ไฟล์ที่ซ่อนก็จะโชว์ขึ้นมาแบบสีจางๆ เราสามารถเขาใช้งานได้ตามปกติ.... ถ้าจะให้Folder สีเป็นแบบปกติ คลิกขวา เลือก Properties ติ๊กเครื่องหมายถูกออกจากช่อง Hidden กด OK


4.จากนั้นเลือก Apply changes to this folder,subfolder and files กด OK และ กด OK อีกครั้ง ไฟล์ที่ซ่อนก็จะกลับคืนมาตามปกติ 
นินจา ฮาโตริ


( Last update on 2016-10-18 )

 Artticle |  Email |  Facebook

711 : 771