สร้างแถบสี Bars and Tone (Premiere Pro)


 
นินจา ฮาโตริ


( Last update on 2017-11-05 )

 Artticle |  Email |  Facebook

131 : 140