ลบพื้นหลังอย่างรวดเร็วด้วย Magic Eraser Tool (Photoshop)

Magic Eraser Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบฉากหลังของภาพเช่นกัน แต่จะเหมากับภาพที่มีสีสันไม่ซับซ้อนนัก

* เราสามารถปรับแต่งค่าออปชันของเครื่องมือได้
 
นินจา ฮาโตริ


( Last update on 2017-06-26 )

 Artticle |  Email |  Facebook

227 : 240