add items to combobox c#

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการเพิ่ม ตัวเลือกที่ต้องการลงไปในเครื่องมือ Combobox ด้วยวิธีการเขียนโค้ด นะครับ
ตัวอย่าง


ก่อนอื่นให้เราสร้างไฟล์เปล่าขึ้นแล้ว แล้วนำ Combobox มาวางที่ฟอร์ม ดังนี้จากนั้นให้ดับเบิ้ลคลิกพื้นที่ว่างๆ ของฟอร์มเพื่อที่จะได้ Form1_Load จากนั้นพิมพ์ใค้ดใน Form1_Load ดังนี้


 
เมื่อเสร็จแล้ว Items ที่เรา Add เข้าไปทั้งหมด ก็จะไปปรากฏใน Combobox นั้นๆตามที่เรากำหนด แต่น แต๊นนนน เสร็จแล้ววว..
 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2017-07-19 )

 Artticle |  Email |  Facebook

189 : 204