โปรแกรมคำนวณผลบวก ภาษาC#

สำหรับบทความวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการทำโปรแกรมคำนวณเบื้องต้นใน Visual Studio C#เริ่มจากการ New Project -> Windows Forms Application เหมือนครั้งก่อน แล้วลากเครื่องมือ textbox มาวาง 2 อัน และ button 1 มาวาง 1 อัน (ตัวอักษรที่ปุ่ม button1 สามารถตั้งได้โดยไปที่ Properties และไปดูที่ช่องของ Text สามารถเปลี่ยนตรงนั้นได้เลย และ ในภาพตัวอย่างตั้งตัวอักษรว่า "คำนวณ") ตามภาพ


 
จากนั้น ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม button1 จะได้เมธอด button1_Click(..) ขึ้นมา


 
อันดับแรกเลย ให้เราตั้งตัวแปรเพื่อแทนค่าของ textbox1 และ textbox2 ก่อน โดยการพิมโค้ดคำสั่งลงไปในเมธอด button1_Click(..)
 
สร้างตัวแปร n1(n1คือชื่อจะตั้งอะไรก็ได้ตามใจเรา) และ n2(n2คือชื่อจะตั้งอะไรก็ได้ตามใจเรา) มีชนิดข้อมูลเป็น int(ตัวเลข) โดยการแปลงค่าตัวอักษรที่ป้อนลง textbox1 และ textbox2 ให้เป็น int โดยใช้คำสั่ง Convert.ToInt16(textBox1.Text); และ Convert.ToInt16(textBox2.Text); ตามภาพ


 
หลังจากที่ได้ ตัวแปร int n1 และ int n2 เพื่อรับค่าจาก textbox1 และ textbox2 แล้ว เราก็สามารถนำตัวแปร n1 และ n2 ไปทำโปรแกรมคำนวณแบบเบื้องต้นกันได้เลย ในบทความนี้จะเป็นตัวอย่างของการนำตัวเลข จาก textbox1 และ textbox2 มา "บวก" กัน ก่อนอื่นเลย เมื่อเราได้ตัวแปรที่เก็บค่าตัวเลขมาแล้ว ให้เราตั้งตัวแปรเพิ่มอีก 1 ตัว เช่น สร้างตัวแปร int sum = 0; เพื่อเก็บค่าที่เราคำนวณ โดยให้ค่าเริ่มต้นของ sum เท่ากับ 0 ใช้คำสั่ง // int sum = 0; จากนั้นก็พิมพ์คำสั่งให้ n1 + n2 โดยเก็บค่าไว้ที่ sum ตามภาพจากนั้นในส่วนของการแสดงผล ก็แสดงเป็น MessageBox เช่นเคย โดยพิมพ์คำสั่ง MessageBox.Show(...);  ใน (...) วงเล็บนี้คือเราต้องนำตัวแปรที่ต้องการให้แสดงมาใช่ลงไป. ในที่นี้เราเก็บค่าที่คำนวณเรียบร้อยแล้วไว้ที่ตัวแปร sum เราก็ใส่ sum ลงไปในวงเล็บ MessageBox.Show(sum); และ จัดรูปแบบให้สวยงามดังภาพด้านล่าง 
เสร็จเรียบร้อยแล้วกับโปรแกรมคำนวณผลบวก(เป็นแค่เบื้องต้นนะ) สำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณอื่นๆสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมดูน๊า มีคำสั่งอื่นๆเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์อีกเยอะเลย มาดูผลลัพธ์ที่เราได้กันก่อนเลย


 
** เพิ่มเติม ** สำหรับใครสนใจเกี่ยวกับโปรแกรมประเภทนี้ลองศึกษาคำสั่งเพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น พายหาพื้นที่วงกลมสามารถพิมพ์คำสั่ง math.pi // pi คือคำสั่งที่โปรแกรมมีให้ตัวนี้มีค่าประมาณ 3.14 หรือ 22/7 หรือ การหาพื้นที่สามเหลี่ยม สูตร 1/2 หรือ 0.5 * ฐาน * สูง เราก็สร้างตัวแปรให้ฐานและสูงจะได้ 0.5 * base * high เป็นต้น และบทความนี้ก็จบเพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะ ณ ที่นี้ด้วย บทความต่อไปจะมาสอนเกี่ยวกับอะไรรอติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์ สวัสดี ;D

 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2016-10-02 )

 Artticle |  Email |  Facebook

1,707 : 2,021