โปรแกรมสัญญาณไฟจราจร C#

โปรแกรมสัญญาณไฟจราจร C#
 
สร้างฟอร์มเปล่าขึ้นมาแล้วนำคอลโทรมาวาง ตามภาพ


 
ดับเบิ้ลคลิกที่  จากนั้นพิมพ์โค้ด ดังนี้


 
จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม "Start" และ "Stop" ตามลำดับ แล้วพิมโค้ด ตามภาพตัวอย่าง
// เป็นการกำหนดว่าจะเริ่ม หรือ จะหยุด

 
จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มสุดท้าย  จากนั้นพิมพ์โค้ด ดังนี้


 
เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยทุกปุ่มแล้ว ดับเบิ้ลคลิกที่ ฟอร์ม จะได้ form_Load กำหนดค่าเริ่มต้นให้เครื่องมือต่างๆ ดังนี้


 
จากนั้นลองรันโปรแกรม แล้วกดปุ่ม "Start" ช่องที่แสดงสัญญาณไฟก็จะเปลี่ยนไปตามเวลาที่เราตั้ง :D
 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2017-02-08 )

 Artticle |  Email |  Facebook

506 : 580