สร้าง Selection แบบรวดเร็วให้ภาพด้วย Quick Selection Tool

สำหรับภาพที่มีส่วนของเส้นตรงมาก เช่น รูปรถ สิ่งปลูกสร้าง หรือรูปทรงที่มีเส้นขอบที่ชัดเจน ใช้เครื่องมือ Quick Selection Tool เพื่อทำให้สร้าง Selection ได้อย่างรวดเร็ว

 
นินจา ฮาโตริ


( Last update on 2017-06-20 )

 Artticle |  Email |  Facebook

149 : 157