การซ่อนเครื่องมือ c#

การซ่อนเครื่องมือที่ไม่ต้องการให้แสดงในภาษา c#
 
ขั้นตอนแรก สร้างวินโด้ฟอร์มเปล่าขึ้นมา 1 ฟอร์มนะครับ แล้ววางคอลโทร ตามภาพ


 
จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม "ซ่อน" แล้วพิมพ์โค้ดทดสอบสั้นๆ ดังนี้จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม "แสดง" ครับ เพื่อเรียก Label ที่เราซ่อนกลับมา แล้วพิมพ์โค้ด ดังนี้


 
เมื่อพิมพ์โค้ดเสร็จเรียบร้อยทั้งสองปุ่มแล้ว ก็สามารถรันโปรแกรมเพื่อทดสอบได้เลยครับ เมื่อคลิกที่ปุ่มซ่อน Label : ทดสอบ ก็จะถูกซ่อนหายไป เมื่อคลิกที่ปุ่มแสดง Label : ทดสอบ ก็จะกลับมาแสดง 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2017-05-13 )

 Artticle |  Email |  Facebook

310 : 334