Foreach ภาษาc#

Foreach ในภาษา C# นะครับ เพื่อช่วยให้เราประหยัดทรัพยากรณ์ในการเขียนโค้ด หรือ ทำให้เราเขียนโค้ดได้สั้นลงและมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม นั่นเอง :D

ขั้นตอนแรก สร้างฟอร์มเปล่าขึ้นมา 1 ฟอร์มเหมือนเดิมครับ จากนั้นวางคอนโทรหรือเครื่องมือ ดังนี้ขั้นตอนที่สอง
ดั้บเบิ้ลคลิกที่ ปุ่ม "TEST" แล้วพิมพ์โค้ด ดังนี้เมื่อทำการพิมพ์โค้ดเรียบร้อยแล้ว และไม่มี Error ให้ลองรันโปรแกรม และ ทดสอบ :D

เมื่อเรากดปุ่ม "TEST" การทำงานของโปรแกรมคือ โปรแกรมจะเช็คว่าในฟอร์มนี้มีส่วนไหนที่เป็น textBox บ้าง จากนั้นก็จะทำตามเงื่อนไขคำสั่งที่เราตั้ง ในที่นี้ เมื่อพบ textBox จะให้มีข้อความแสดงใน textBox ว่า "108Like.com" :)
 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2017-04-01 )

 Artticle |  Email |  Facebook

318 : 349