ตั้งเวลา Shutdown โดยไม่ต้องลงโปรแกรม (windows10)

วิธีการ ตั้งเวลา Shutdown โดยไม่ต้องลงโปรแกรม
1.คลิกปุ่มรูป windows มุมซ้ายล่าง พิมพ์ command prompt กด enter2.พิมพ์ shutdown -s -t 60 แล้วกด enter (60ในที่นี่คือ วินาที 60วินาที = 1นาที ถ้าต้องการให้เครื่องดับเวลาถอยหลัง 1 ชั่วโมงก็เอา 60x60 = 3600 จะได้เป็น shutdown -s -t 3600 )3.ระบบจะทำการเริ่มนับถอยหลังแล้ว


 
นินจา ฮาโตริ


( Last update on 2016-10-10 )

 Artticle |  Email |  Facebook

426 : 485