โปรแกรม paint เบื้องต้น บน c#

โปรแกรม paint โปรแกรมวาดเขียนบนภาษา c# ครับ สร้างไฟล์เปล่าขึ้นมาแล้วนำคอลโทรมาวาง ตามภาพ


 
จากนั้นคลิกขวาที่ Form 1 ครั้งแล้วเลือก Properties แล้ว เลือกที่รูป "สายฟ้า" และดับเบิ้ลคลิกที่ Event "MouseDown" จะได้ ตามภาพ


 
จากนั้นพิมพ์ ดังนี้


 
ต่อไปให้ไปที่ Properties แล้ว เลือกที่รูป "สายฟ้า" อีกครั้ง เลือก Event "MouseMove" จะได้ตามรูป และพิมพ์ ดังนี้


 
จากนั้นกำหนดค่าต่อไปนี้ แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ label1 แล้วพิมพ์โค้ด ดังนี้

private int x0, y0;
private Pen p;
private Graphics g;


 
จากนั้นไปที่ pictureBox เลือก Event "MouseDown" และพิมพ์โค้ด ดังนี้


 
จากนั้นกลับไปที่หน้า Properties ของ pictureBox เลือก Event "MouseMove" แล้วพิมพ์โค้ดดังนี้


 
จากนั้นเราก็จะมาสร้างปากกาเริ่มต้นครับ ดับเบิ้ลคลิกบน Form จะได้ Form_Load แล้วพิมพ์โค้ด ตามภาพ


 
เรียบร้อยแล้วครับสำหรับโปรแกรม วาดรูปของเราที่ทำขึ้นเองโดยภาษา c# ลองรันโปรแกรมแล้ววาดเขียน บน pictureBox ได้เลยยยย ย :D
 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2017-01-23 )

 Artticle |  Email |  Facebook

441 : 496