การตั้งค่าให้ OS Windows หรือ OS X นั้นทำการ Boot ขึ้นเป็น OS หลักโดยผ่านทาง Boot Campการตั้งค่าให้ OS Windows หรือ OS X นั้นทำการ Boot ขึ้นเป็น OS หลักโดยผ่านทาง Boot Camp
โดยปรกตินั้นหากเราทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 เพื่อใช้งานควบคู่ไปกับระบบปฏิบัติการ OS X นั้น Windows 8.1 ที่เราได้ติดตั้งไปนั้น จะเป็น OS หลักที่เราใช้ในการ Boot เครื่องนั้นเอง แต่สำหรับในเพื่อนๆ บางคนที่ต้องการให้ระบบปฏิบัติการแบบ OS X นั้น เป็น OS หลักที่เราจะใช้ในการ Boot นั้นก็สามารถทำได้ครับ โดยในการตั้งค่านั้นจะเป็นการตั้งค่าผ่านทางแอพิเคชั่น Boot camp นั้น โดยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ทั้งบน Windows และ OS X เลยครับ โดยมีขั้นตอนดังนี้การตั้งค่าบนระบบปฏิบัติการ บน OS X
โดยเริ่มแรกนั้นให้เราเข้าไปที่เมนู Apple รูป Logo Apple จากนั้นเลือกที่เมนู System Preferences
ภายในหน้าเมนู System Preferences โดยให้เราเลือกเมนู Startup Disk
จากนั้นจะเข้ามายังหน้าเมนู startup disk โดยเราสังเกตุได้ว่าจะมี Disk ให้เราเลือก 2 Disk โดยเราสามารถเลือก Disk ที่เราต้องการให้ Boot เป็นระบบแรกได้
เมื่อเราเลือก Disk แล้วให้กดที่ปุ่ม Restart   การตั้งค่า default ของระบบปฏิบัติการ บน Windows
หากเราทำการติดตั้ง Windows 7 ลงไปนั้น ให้เราเข้าไปที่แอพพิเคชั่น Boot Camp ตัวสัญลักษณ์เป็นรูปสีเหลี่ยมสีเท่าใน system tray นั้นเอง เมื่อคลิกที่แอพิพเคชั่นดังกล่าวแล้วให้เราเลือก Boot Camp Control Panel
หากเราทำการติดตั้ง Windows 8 ลงไปนั้น ให้เราเลื่อน Mouse ของเราไปที่ มุมขวาล่างของหน้าจอ เพื่อให้เมนู Settings ของ Windows 8 นั้นแสดงขึ้นมา จากนั้นทำการพิมพ์คำว่า Boot Camp ลงไปยังช่อง Search จากนั้นให้เราเลือกที่ Boot Camp
ซึ่งหาก User Account Control แสดงขึ้นมาให้เรากดที่ปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
ต่อมาเราจะเข้ามายังหน้า Boot Camp โดยกดที่ Tab startup disk เราจะสังสเหตุได้ว่าจะมี Disk ให้เราเลือก 2 Disk โดยเราสามารถเลือก Disk ที่เราต้องการให้ Boot เป็นระบบแรกได้
เมื่อเราเลือก Disk แล้วให้กดที่ปุ่ม Restart   

 
Beckfee


( Last update on 2015-11-12 )

 Artticle |  Email |  Facebook

427 : 451