อาเรย์ในภาษา C#

สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับ อาเรย์ในภาษา C# อาเรย์เป็นประเภทข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่คุณสามารถเก็บค่าตัวแปรประเภทเดียวกันได้หลายๆ ค่าไว้ในตัวแปรเดียวที่เรียกว่า ตัวแปรอาเรย์ ในการสร้างอาเรย์ในภาษา C# จะมีรูปแบบดังนี้

type[] arrayName;

โดย type(ชนิดข้อมูล) สามารถเป็นได้ทั้งตัวแปรพื้นฐานในภาษา C# และตัวแปรประเภทอ็อบเจ็ค และ arrayName เป็นชื่อของอาเรย์. index ของอาเรย์นั้นจะเริ่มจาก 0 ดังนั้น index ของอาเรย์จะมีตั้งแต่ 0 ถึง n - 1 เมือ n เป็นจำนวนขนาดของค่าในอาเรย์

อาเรย์ 1 มิติ
อาเรย์ 1 มิติ เป็นรูปแบบพื้นฐานของอาเรย์ที่จะเก็บค่าของข้อมูลที่มีประเภทเดียวกันเป็นแบบลำดับไว้ในตัวแปรอาเรย์ และเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่าน index ของมันในตัวอย่างเราได้ประกาศตัวแปรอาเรย์สองตัว เราประกาศตัวแปรที่มีชื่อว่า array1 โดยมีประเภทข้อมูลเป็น int นั่นหมายความว่าตัวแปรนี้จะใช้กับข้อมูลเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ซึ่งมีขนาดเป็น 5 แต่เรายังไม่ได้กำหนดค่าใดๆ ให้กับอาเรย์ ดังนั้นมันจะเป็นค่าว่างเปล่าหรือ null สำหรับอาเรย์อันที่สองมีชื่อว่า array2 เราได้กำหนดค่าให้กับมันด้วย

การใช้คำสั่ง For Loop กับอาเรย์
เพราะว่าอาเรย์นั้นเก็บข้อมูลเป็นแบบลำดับและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยผ่าน index ของมัน การใช้ for loop กับอาเรย์นั้นจึงเป็นสิ่งที่สะดวกมากกว่า หรือเมื่อเรามีตัวแปรอาเรย์ที่มีขนาดใหญ่
 
กำหนดโค้ดตัวอย่างลงใน button1_Click(...) ดังนี้

ในตัวอย่าง เราได้ใช้คำสั่ง for loop ในการกำหนดค่าให้กับอาเรย์ โดยใช้ index ของอาเรย์ผ่านตัวแปร i เมื่อคลิกที่ปุ่มที่กำหนดโค้ดลงไปก็จะแสดงค่าที่เก็บไว้ใน array1 ออกมาทีละตัวตาม index ของมัน คือ array1[0] - array1[4] จากโค้ดกำหนดให้ค่าในอาเรย์มี 5 ตัว และค่าที่กำหนดให้ for loop คือ i ตัวแรกกำหนดให้เท่ากับ 0 หยุดเมื่อ i เท่ากับ 5 เพราะอาเรย์ที่เรากำหนดมี 5 ตัว
array1[i] = (i +1) * 5; คือ i เริ่มจาก 0 เช่นตัวแรกก็จะเท่ากับ (0 + 1) * 5 = 5, ตัวต่อไปคือ (1 + 1) * 5 = 10 ... เพิ่มค่า i ไปเรื่อยๆทีละ 1 จน i เป็น 5 คือหยุดการทำงาน เพราะเรากำหนดไว้ใน for loop ค่าที่ได้มาเก็บไว้ใน array1[i] ที่เราได้ก็จะเป็น 5,10,15,20 และ 25 เมื่อได้ดังนี้ ก็สั่งแสดงผลผ่าน MessageBox.Show ก็จะได้แสดงผล array1[i] ไปทีละตัวจนครบ 5 ตัวตามที่กำหนดไว้

อาเรย์ 2 มิติ
การสร้างอาเรย์ 2 มิตินั้นคล้ายกับอาเรย์ 1 มิติ แต่มันแค่ต้องการเครื่องหมาย , คั่นระหว่างมิติสำหรับการสร้าง โดยมีรูปแบบดังนี้

ในตัวอย่างเราได้ประกาศอาเรย์ 2 มิติ โดยใช้เครื่องหมายคอมม่า , เป็นตัวคั่นระหว่างมิติ โดยมันจะเก็บข้อมูลในแบบแถวและหลัก พูดง่ายๆ ก็คือแบบต่างรางนั่นเอง คุณสามารถเข้าถึงค่าของอาเรย์ 2 มิติได้โดยคู่ของ index แบบนี้ [row, column] ตัวอย่างดังนี้

ในตัวอย่าง เราได้เข้าถึงค่าของอาเรย์ array2 สำหรับคำสั่งสุดท้าย array2[2, 2] นั้นจะเกิดข้อผิดพลาดเพราะว่า Index ของอาเรย์นั้นเกินขอบเขต เช่นเดียวกันกับอาเรย์หนึ่งมิติ index ของมันก็เริ่มจาก 0 เนื่องจากขนาดอาเรย์ของเรานั้นเป็น 2x3 ดังนั้นค่าแรกในอาเรย์จะเป็น index [0, 0] และค่าสุดท้ายคือ [1, 2]

การใช้ For Loop กับอาเรย์สองมิติ
อีกครั้ง เราสามารถใช้คำสั่ง for loop กับอาเรย์ 2 มิติหรืออาเรย์หลายมิติ แต่มันจะเป็น loop ที่ซ้อนกัน ตัวอย่างดังนี้ 
ในตัวอย่างเราได้ใช้ for loop เพื่ออ่านค่าจากอาเรย์ 2 มิติ ในการอ่านค่าจากอาเรย์สองมิติ เราจำเป็นต้องใช้สอง loop และเป็น loop ที่ซ้อนกัน โดย loop ด้านนอกจะใช้เป็น index ของแถว และข้างในจะใช้เป็น index ของคอลัมน์ เช่น myArray[0, 2] นั้นจะเป็นแถวที่ 1 คอลัมน์ที่ 3
 
จากตัวอย่างโค้ดอาเรย์ 2 มิติในการใช้ for loop ก็จะแสดงผลอาเรย์ ตั้งแต่ ตัวแรกจนกระทั่งตัวสุดท้าย คือ 10 , 43 , -23 , 5 , -5 , 9 , 15 , 3 , 0 , 41 , -30 และ -7 นั่นเอง
 
ตัวแปรอาเรย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากมาย เพื่อนๆสามารถลองเอาไปปรับใช้กับโปรแกรมของเพื่อนได้มากมายเลยนะครับลองออกแบบเป็นโปรแกรมของตัวเองและหัดเขียนโปรแกรมบ่อยๆ จะทำให้ทุกคนเข้าใจการเขียนโปรแกรมมากขึ้นนะครับ สำหรับบทความนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากคร้าบบ บทความต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับ :D

 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2016-10-30 )

 Artticle |  Email |  Facebook

541 : 571