การทำเส้นตรงให้เป็นเส้น Zig Zag (Illustrator)

วิธีการทำเส้นตรงธรรมดาให้เป็นเป็นซิกแซกง่ายๆ มีดังนี้

 
นินจา ฮาโตริ


( Last update on 2017-07-05 )

 Artticle |  Email |  Facebook

226 : 244