การตัด String C#

ขั้นตอนที่ 1 นำคอนโทรมาวางตามภาพ แล้วเปลี่ยน label1 เป็นข้อความที่เราต้องการ ให้ส่วนทดสอบนี้ ให้ label1 = 108Like.com


 
จากนั้นเมื่อทำตามขั้นตอนที่1เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 2 ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม "SubString" แล้วพิมพ์โค้ดทดสอบ ดังนี้


 
ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบรันโปรแกรม และ ลองใช้งาน

ผลการทดสอบ
จะเห็นได้ว่า เมื่อเราคลิกที่ปุ่ม "SubString" ข้อความของ label1 จะถูกตัดลงมาที่ textbox ตามที่เรากำหนด :D
 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2017-04-25 )

 Artticle |  Email |  Facebook

271 : 308