การใช้ Loop Do While

คำสั่ง Loop Do While เป็นอีกคำสั่งที่ผู้เขียนโปรแกรมนิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมแบบวนลูปนะครับ โดยการทำงานของคำสั่ง Do While นั้น การตรวจสอบเงื่อนไขจะทำการตรวจสอบหลังจากที่โปรแกรมได้การวนลูปไปแล้ว 1 ครั้ง นะครับ เดี๋ยวเรามาลองใช้เจ้าคำสั่ง loop do while กันครับ
 
เปิดโปรแกรม Visual Studio และสร้างไฟล์เปล่าขึ้นมา 1 ไฟล์ จากนั้นนำเครื่องมือต่างๆ มาวาง ดังนี้


 
ซึ่งบทความที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะเป็นการทดสอบโดยการ ใช้ Loop Do While บวกเลขจาก 1 ถึงตัวเลขที่เรากำหนดนั่นเอง
 
เมื่อคำเครื่องมือมาวาง ดังนี้ข้างบนแล้ว ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม "แสดงตัวอย่าง" แล้วพิมพ์โค้ดทดสอบ ดังนี้


 
จากนั้นรันโปรแกรมเพื่อทดสอบ 1) ให้ใส่ตัวเลขที่ต้องการจะให้บวกถึง ลงใน Textbox , 2) กดปุ่มแสดงตัวอย่าง จากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมา


 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2017-06-21 )

 Artticle |  Email |  Facebook

195 : 203