ตัดรูปบางส่วนให้เป็นวงกลม Photoshop
อันดับแรกก็สร้างเอกสารใหม่ก่อนเลยครับ แล้วแต่เราเลยว่าจะสร้างงานขนาดไหน ในที่นี้ผมเลือก A4


พอกด OK ก็ได้พื้นที่งานมาแล้ว


ต่อมาเลือกรูปภาพที่เราจะทำการตัดภาพแบบเฉพาะส่วนให้เป็นรูปวงกลม


เลือกที่เครื่องมือ Eliptical Marquee Tool


วาดวงกลมไปที่ส่วนที่เราต้องการ


วาดเส้นวงกลมเสร็จให้เลือก เครื่องมือ select เพื่อที่จะคัดภาพไปที่ไฟล์ที่เราสร้างขึ้นในครั้งแรก


ลากภาพที่วงกลมไว้มาวางที่เอกสารใหม่ เท่านี้ก็เรียบร้อย !! หลังจากนั้นเราก็แต่งเติมตัวหนังสือเพิ่มเติมได้เลย

 
นินจา ฮาโตริ


( Last update on 2017-06-17 )

 Artticle |  Email |  Facebook

174 : 183