วิธีตั้งค่าให้ OS X และ Android 5.0 นั้นสามารถโอนไฟล์ได้ โดยปรกตินั้นหากเราต้องการที่จะโอนไฟล์บน Smartphone บน Android ไปยังเครื่อง Mac บน OS X นั้น เราสามารถทำได้หลายวิธี อย่าง การเชื่อต่อผ่านทาง USB หรือ ผ่านทางอุปกรณ์เสียบ Memory card นั้นเอง แต่ขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้นั้นจะมีขั้นตอนหลายวิธีกว่าเราจะทำการโอนไฟล์ได้ แต่ก็มีอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายกว่าและมีขั้นตอนที่ไม่เยอะมากอย่าง การโอนไฟล์ผ่านทาง Bluetooth นั้นเอง โดยในวิธีนี้จะเป็นการโอนไฟล์ที่รวดเร็วและมีขั้นตอนไม่เยอะมากอีกด้วยครับ รวมไปถึงยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เรานั้นสามารถโอนไฟล์ได้หากสาย USB หรือ ในบางคนที่ไม่มีอุปกรณ์เสียบ Memory card ได้อีกด้วยครับ สำหรับขั้นตอนในการโอนไฟล์นั้นจะมีขั้นตอนดังนี้ครับ วิธีการตั้งค่า Bluetooth บนเครื่อง OS X โดยก่อนที่เราจะทำการโอนไฟล์จากได้นั้นเราจะต้องทำการตั้งค่าให้เครื่อง Mac ของเรารู้จักกับ Smartphone ของเรากอนครับโดยมีขั้นตอนดังนี้โดยเริ่มแรกให้เราคลิกที่ Logo Apple จากนั้นเลือกที่ System Preferences
ภายในหน้า System Preferences ให้เราเข้าไปที่เมนู Sharing
จะปรากฏหน้าเมนู Sharing โดยเราสามารถตรวจสอบดูได้ว่า Bluetooth ของเราเปิดการใช้งานอยู่ หรือไม่ หาก Bluetooth เปิดการใช้งานแล้ว ในช่อง Bluetooth sharing จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกขึ้น ถ้าไม่มีให้เราติ๊กเครื่องหมาย ในช่องดังกล่าว โดยรายละเอียดในส่วนตรงกลางนั้นจะเป็นการตั้งค่าต่างๆ ได้ เช่น การเลือก Directory ที่เก็บไฟล์จากการโอนไฟล์ นั้นเอง โดยหากเพื่อนๆ คนใหนต้องการเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวก็สามารถทำได้ครับ โดยในวิธีนี้นั้นจะเป็นเพียงขั้นตอนการตั้งค่าบนเครื่อง Mac เท่านั้น ซึ่งหากเราต้องการโอนไฟล์ เราจะต้องเข้าไปทำการตั้งค่าบน Smartphone ของเราอีกด้วยครับ โดยในการตั้งค่านั้นจะมีเลข Code 4 ตัวามาให้เรา โดยเราจะต้องนำ Code ที่ได้นั้นไปใส่ยังเครื่อง Mac ของเราเพื่อยืนยันการโอนไฟล์อีกด้วยครับ

 
Beckfee


( Last update on 2015-12-30 )

 Artticle |  Email |  Facebook

259 : 274