CheckInput ภาษา C#

วันนี้จะมาทำการดัก Error กันนะครับ เป็นการเช็คอินพุตที่รับเข้ามา คือ จะรับค่าจาก Textbox มาครับ โดยเราจะกำหนดให้รับค่าเฉพาะตัวเลข ถ้ามีการใส่ตัวอักษรใดๆลงไปจะมีการแจ้งเตือนนั่นเองง มาเริ่มเลยครับ 
ขั้นแรกสร้างฟอร์มเปล่าขึ้นมาครับ แล้วนำ Textbox มาวาง 1 อัน ตามภาพ


 
จากนั้นทำการสร้าง Method เช็คอินพุตขึ้นมา ในที่นี้ให้ Method ชื่อว่า CheckInput โดยการคลิกขวาที่ว่างเปล่าบนฟอร์ม -> View Code หรือ จะกด F7 ก็ได้เช่นกันครับ จากนั้นทำตามภาพ สิ่งที่ต้องโค้ดลงคือส่วนในสีเหลืองทั้งหมดนะครับ ต้องพิมพ์เอง


 
จากนั้นให้กลับหน้า FormDesign ของเรา แล้วดับเบิ้ลคลิกที ่Textbox แล้วพิมพ์โค้ด ดังนี้


 
รันโปรแกรมเพื่อทดสอบ ผลที่ได้ ดังนี้


 
เมื่อเราใส่ค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข ไม่ว่าจะเป็น A-Z หรือ ก-ฮ ก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาดังภาพแรกครับ เป็นการเช็คค่าที่รับเข้ามา แต่จะเห็นได้ว่าถ้าเราใส่ข้อมูลที่เป็นค่าตัวเลข ก็จะปกติไม่มีปัญหาใดๆครับ :D


 
เพชรฆาตหน้าขน


( Last update on 2017-01-16 )

 Artticle |  Email |  Facebook

353 : 386