เกี่ยวกับเรา (About us)

ภาพรวมและวิสัยทัศน์

108LIKE.COM เว็บไซต์ศูนย์รวมสารสนเทศที่ทันสมัย สารสนเทศด้านเทคโนโลยี สารสนเทศด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว เราจะเป็นผู้ให้บริการ เป็นศูนย์กลางความรู้และบันเทิงแก่บุคคลเป็นสำคัญ

  • ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information and Communication Technology) ที่ทันสมัย (Modern)
  • เป็นศูนย์รวมข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยว(Trip and travels)
  • แหล่งให้สาระ ความรู้(Knowledge) และความบันเทิงครบวงจร

ผลิตภัณฑ์และบริการของ 108Like

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนลียี การให้บริการด้านความรู้ การรีวิว(Review)และพรีวิว(Preview) ผลิตภัณฑ์ ซอฟแวร์ และ/หรือ ฮาร์ดแวร์ที่เป็นที่นิยม รวมถึงวิธีการและการแก้ไขการใช้งานซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ต่างๆ ได้แก่ Computer IT, Notebook Review, Download เป็นต้น

ด้านสารสนเทศการเดินทางและการท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลการเดินทางโดยมีจุดมุ่งหมายที่บุคคลเป็นสำคัญ และการท่องเที่ยวจะต้องประกอบด้วยสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่ถูกต้องมากที่สุด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา หมวดหมู่ต่างๆเหล่านี้ได้แก่ Trips , Picture เป็นต้น

การให้บริการพื้นที่โฆษณา(Advertising) ไม่จำกัดว่าเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล และไม่จำกัดว่าเป็นเนื้อหาประเภทใด หากแต่จะต้องไม่ขัดต่อกฏหมาย และศีลธรรม ลักษณะการให้บริการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการโฆษณาของเว็บไซต์